Turvallisuus

Näkemyksiä turvatilojen rakentamisesta

Turvatilojen tarve on kokemuksemme mukaan kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana ja erillistilojen käyttö onkin...

Turvallisuuskonsultin arvo turvatekniikan uudistamishankkeissa

Oletko koskaan miettinyt, miksi turvallisuuskonsultin käyttö kiinteistöjen ja toimitilojen kehityshankkeissa voisi olla...

Hyvää Uutta Vuotta 2024!

Muutosten vuosi 2023 lähenee loppuaan. Seclion on jatkanut suunnitelmallisesti uuden strategian läpivientiä, jonka...

Seclion mukana FinnSec messuilla lokakuussa

Seclion on mukana 11. -12.10.2023 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä FinnSec -messuilla.

Blackout testit ja sähkökatkot

”Blackout Test”, "BO-test" tai “PLRT” (Power Loss And Recovery Test) on testausmenetelmä, jossa esimerkiksi...

Julkri - Mistä on kyse?

Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristö, eli Julkri, on Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2022...

Seclion mukana Kokonaisturvallisuus 2022 -messuilla!

Seclion on mukana Kokonaisturvallisuus 2022 -messuilla 7.-8.10. Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa....

CER- ja NIS2-direktiivit, mistä on kyse?

Euroopan Unionin valmisteilla olevat CER- ja NIS2-direktiivit asettavat turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia tietyille...

Kiinteistön palo- ja pelastusturvallisuuden arviointi

Pelastuslaki (379/2011) velvoittaa kiinteistön omistajaa, haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa osaltaan...

Hajautetun työskentelyn tietoturvallisuusriskit ja niihin varautuminen

Yleinen työn tekemisen kulttuurimuutos sekä globalisoitunut ja edelleen kasvava verkottuneisuus yritysten ja...

Jari Mattila nimitetty myyntipäälliköksi 1.2.2022 alkaen

Jari Mattila on nimitetty on 1.2.2022 alkaen myyntipäälliköksi Seclion asiantuntijapalvelut liiketoimintayksikköön....

Asiakastarina: Seclion ja SYK

Seclion ylpeänä esittää, asiakastarina: Seclion ja SYK. Katso videolta lisätietoja yhteistyöstämme.

Ohjelmiston tietosuojan auditointi (GDPR)

1. Mistä on kyse Tietosuojaan liittyvät kysymykset koskettavat tänä päivänä lähes jokaista organisaatiota....

Seclion ja LUT-yliopisto kehittämässä terveydenhoitoalan kyberturvallisuutta

Seclion on valittu mukaan konsulttikumppaniksi LUT-yliopiston (https://www.lut.fi/) johtamaan...

BREEAM

Mikä on BREEAM? BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen...

Sähköisten turvajärjestelmien ajantasainen dokumentaatio

Miksi sähköisten turvajärjestelmien ajantasainen dokumentaatio on niin tärkeää? Dokumentaation puutteellisuus aiheuttaa...

Kybermittari tukee kotimaisia yrityksiä ja kansallista kyberturvallisuusstrategiaa

Kyberturvallisuuskeskus on vastannut ajankohtaisiin kyberturvahaasteisiin ja nostanut kyberturvallisuuden johdon...

Ajankohtaiset kyberhyökkäykset

Mitä viimeaikaiset suuret kyberhyökkäykset merkitsevät, ja onko organisaatioiden tarpeen suojautua kyberhyökkäyksiltä?...

Kyberturva ja kyberturvan pikatesti

Mitä on kyberturva? Kyberturva on aihe, joka nauttii ansaitusti maailmanlaajuista mediahuomiota. Suuret organisaatiot...

Poistumisreitit osana poistumisturvallisuutta

Poistumisreitit osana poistumisturvallisuutta Poistumisturvallisuus on tärkeä aihealue, joka koskettaa jokaista...

Salasanojen hallintaohjelmien hyödyntäminen osana yritysten tietoturvallisuutta

Salasanojen tietoturvallinen hallinta yrityksissä / Järjestelmiin tunnistautumisen turvallisuus Tietoturvallisuuden...

Seclion Finnish Information Security Cluster (FISC) -jäsenyritykseksi

Iloksemme voimme ilmoittaa, että Seclion on hyväksytty Finnish Information Security Clusterin (FISC) jäseneksi...

Mitä on fyysinen tietoturvallisuus?

Tietoturvallisuuden kokonaisuus koostuu hallinnollisesta, fyysisestä ja teknisestä, eli kyberturvallisuudesta....

Seclionin asiantuntijalle kunniamaininta FSA 2020 tilaisuudessa

Alun perin turvallisuusalan vuotuinen palkintojuhla oli suunniteltu pidettäväksi jo 24. marraskuuta Ritarihuoneella...

Kulunvalvontajärjestelmät ja niiden hankinta

Sähköinen kulunvalvonta Mitä tarkoitetaan sähköisellä kulunvalvonnalla? Käsitteenä kulunvalvonta sekoittuu helposti...

Kuka valvoo, että henkilötietojen käsittely on lain mukaista?

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on asettanut vaatimuksia henkilötietoja kerääville, säilyttäville ja...

Asiakastarina: Seclion ja Metropolia

Seclion ylpeänä esittää, asiakastarina: Seclion ja Metropolia. Katso videolta mistä on kyse ja kuinka onnistuimme.

Automaattisten paloilmoitinjärjestelmien väärät hälytykset

Mistä väärät hälytykset johtuvat? Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä on laitteisto, joka ilmoittaa automaattisesti...

Tietosuojan perusteet asuin- ja liikekiinteistöissä

Taustalla EU:n tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) EU:n tietosuoja-asetus on nyt ollut...

Seclion ja Väylävirasto yhteistyöhön valtakunnallisessa turvallisuushankkeessa

Seclion Oy on valittu turvallisuuskonsultiksi Väyläviraston valtakunnalliseen turvallisuuden kehityshankkeeseen. Työt...

Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas

Nuorempi turvallisuusasiantuntijamme Pekka Halonen laati osana turvallisuusalan tradenomiopintojen (Laurea AMK)...

Mitä on hallinnollinen tietoturvallisuus?

Yksinkertaisuudessaan hallinnollinen tietoturvallisuus tarkoittaa tietoturvallisuuden johtamista. Sen avulla...

Seclion mukana kehittämässä Mäntyharjun kunnan toimitilaturvallisuutta

Seclion Oy on mukana Mäntyharju kunnan toimitilaturvallisuuden kehityshankkeessa. Työt on aloitettu joulukuussa 2019...

Onko kameravalvonta työpaikalla sallittua?

Kameravalvonnan toteuttaminen työpaikalla perustuu vahvasti lainsäädäntöön. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä...

Ajatuksia turvallisuusohjeiden päivittämisestä

Monet organisaatiot ovat tehneet hyvää työtä laatimalla ja päivittämällä paikallisia turvallisuussuunnitelmia, ohjeita...

Pikaopas valmiussuunnittelusta

Kunnilla on niin normaalioloissa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin keskeinen vastuu väestön tarvitsemista...

Varautumiseen liittyvät käsitteet tutuiksi

Termit "jatkuvuudenhallinta", "jatkuvuussuunnittelu" ja "valmiussuunnittelu" liittyvät normaalioloissa tapahtuvaan...

Seclion Oy:lle Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti

Seclion Oy:lle on myönnetty Suomen Vahvimmat Platina –sertifikaatti Suomen Vahvimmat -sertifikaatti myönnetään...

Mikä on tärkeintä ISO 27001 standardissa?

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä – Mitä ISO 27000 standardi pitää sisällään? ISO 27000 tietoturvallisuuden...

Asiakastarina Seclion ja HKL

HKL lyhyesti: Metro- ja raitiovaunuliikenne ovat pääkaupunkiseudun ympäristöystävällisimmät liikennemuodot, sillä ne...

Henkilötietojen käsittely - Varmista että nämä 10 asiaa ovat kunnossa

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi toukokuussa 2018 koskien kaikkia EU-alueella toimivia...

Turvatekniikka

Turvatekniikan järjestelmät, laitteet ja palvelut - pähkinänkuoressa Turvatekniikan järjestelmillä ja laitteilla...

VAHTI-Ohje, mitä, kuka ja miksi

Mikä on VAHTI-ohje ja ketä se koskee? VAHTI-Ohjeisto (vahdin omat sivut tässä) eli "Julkisen hallinnon digitaalisen...

Rakenteellinen murtosuojaus ja siihen liittyvät ohjeet

Mitä on rakenteellinen murtosuojaus? Rakenteellisella murtosuojauksella tarkoitetaan niitä fyysisiä elementtejä ja...

Turvasuunnittelu

Mitä on turvasuunnittelu ja miksi sitä tehdään? Turvasuunnittelun voidaan katsoa olevan se osa...

Vuoden turvallisuuskonsultti 2018 on....

Niinhän siinä kävi, että Seclion Oy:n toinen perustajaosakas Niko Ryhänen valittiin Finnish Security Awards -...