Hajautetun työskentelyn tietoturvallisuusriskit ja niihin varautuminen

  • tammikuuta 26, 2022

 

Yleinen työn tekemisen kulttuurimuutos sekä globalisoitunut ja edelleen kasvava verkottuneisuus yritysten ja organisaatioiden toiminnassa sekä koronan vaikutukset työelämään asettavat organisaation tietoturvallisuuden varmistamiseen haasteita aivan uudella tasolla.

Hajautetulla työllä tarkoitetaan työn tekemistä joko osittain tai kokonaan tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Yhtenä hajautetun työn haasteena on, että organisaation fyysisen tietoturvan elementit eivät ole käytössä. Tilanteessa, jossa työtä tehdään ilman aika ja paikka sidonnaisuutta, on yrityksen pystyttävä varmistumaan tietoturvallisuudesta niin teknisestä kuin hallinnollisestakin näkökulmasta.


Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan suojautua erilaisilta tiedon käytettävyyttä, eheyttä ja luottamuksellisuutta uhkaavilta tekijöiltä, mutta huomioitavaa on, että teknisten ratkaisuiden lisäksi tietoturvallisuuden ylläpidossa ratkaisevassa roolissa on ihmisten toiminta. Henkilöstön tietoturvallisen toiminnan varmistamisessa organisaation tulee panostaa enenevissä määrin henkilöstönsä tietoturvaosaamisen ja -tietoisuuden ylläpitoon.

 

Tämän pikaoppaan tarkoituksena on antaa lukijalle perustason ymmärrys hajautettuun työskentelyyn liittyvistä keskeisistä tietoruvallisuusriskeistä sekä keinoista riskien pienentämiseksi.

Saat maksuttoman pikaoppaan käyttöösi täyttämällä alla olevan lomakkeen:

 


 

  • Seclion Oy tuottaa järjestelmistä, ohjelmistoista ja palveluntuottajista riippumatonta turvallisuuskonsultointi-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita, joiden avulla voidaan kartoittaa ja kehittää organisaatioiden tietoturvallisuuden tasoa mm. tietoturvatestauksella ja tietosuoja-auditoinneilla.

  •  
  • Mikäli haluaisitte keskustella asiasta asiantuntijan kanssa, voitte olla yhteydessä suoraan Seclionin johtaviin asiantuntijoihin, taikka ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta verkkosivuillamme: www.seclion.fi

  •