Seclion mukana kehittämässä Mäntyharjun kunnan toimitilaturvallisuutta

  • kesäkuuta 26, 2020

Seclion Oy on mukana Mäntyharju kunnan toimitilaturvallisuuden kehityshankkeessa. Työt on aloitettu joulukuussa 2019 nykytilan kartoittamisella ja riskiarvioinneilla. Työt jatkuvat toiminnallisen ja teknisen tavoitetilan kuvausten laatimisella yhteystyössä Mäntyharjun kunnan omien asiantuntijoiden sekä muiden suunnittelualojen kanssa vuoden 2020 aikana.

Mäntyharjun kunta haluaa olla näyttämässä suuntaa tilojen turvallisen yhteiskäytön kehittämisessä. Tavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille ja urheiluseuroille toimiva, joustava ja helppokäyttöinen tapa varata ja käyttää tiloja kunnan kiinteistöistä, jolloin tilojen käyttöastetta saadaan parannettua entisestään. Osana hanketta selvitetään mahdollisuudet uusimpien teknologisten ratkaisujen hyödyntämiselle, toiminnallisia näkökulmia unohtamatta.

”Yhteistyö Seclionin kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin ja tulemme laatimaan hankkeen yhteydessä sekä kiinteistökohtaisia että yleisemminkin kunnan toimintaan liittyviä linjauksia ja toimintamalleja, joilla varmistamme toimivat tilapalvelut kuntalaisille jatkossakin. Meille tärkeitä asioita ovat erityisesti ratkaisujen helppokäyttöisyys, luotettavuus, turvallisuus sekä kustannustehokkuus”, sanoo Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

”Olemme iloisia, että saamme olla mukana Mäntyharjun kunnan toimitilaturvallisuuden kehityshankkeessa. Haluamme osaltamme kantaa vastuun siitä, että kunnan valitsemat ratkaisut ovat kustannustehokkaita, turvallisia ja että ne vastaavat asetettua tavoitetilaa. Olemme olleet mukana kehittämässä useiden kuntien ja kaupunkien toimintaa, joten meillä on kokemusta laajojen kokonaisuuksien suunnittelusta.” sanoo Seclion Oy:n johtava asiantuntija Juha Laamanen.

Mäntyharju

https://mantyharju.fi/

 

Seclion_Logo_Large_TP

https://info.seclion.fi/turvallisuuskonsultointi