Kulunvalvontajärjestelmät ja niiden hankinta

  • marraskuuta 19, 2020

Sähköinen kulunvalvonta

Mitä tarkoitetaan sähköisellä kulunvalvonnalla? Käsitteenä kulunvalvonta sekoittuu helposti moneen asiaan ja onkin tärkeää varmistaa, että keskustelun eri osapuolet puhuvat samasta asiasta.

Kulunvalvonta voi esimerkiksi tarkoittaa ilman mitään järjestelmiä tehtävää henkilöiden. tavaran tai ajoneuvojen liikehdinnän kontrollointia (esim. jonkinlainen ihmisten ylläpitämä tarkastuspiste). Toisaalta rautatieliikenteessä kulunvalvonnalla ("Automatic train protection") tarkoitetaan nimenomaan laitteistokokonaisuutta, jonka tarkoituksena on varmistaa nopeusrajoitusten sekä opasteiden ja merkkien noudattaminen. Yritystoiminnassa ja erityisesti yrisysten fyysiseen toimitiloihin liittyvässä kontekstissa sähköisellä kulunvalvonnalla tarkoitetaan sitä tai niitä järjestelmiä, joiden avulla aktiivisesti hallitaan ja valvotaan sitä, keillä henkilöillä on oikeus kulkea kulunvalvontapisteistä, joita ovat tyypillisesti puomit, portit, hissit ja ovet. 

 

Kiinteistön kulunvalvontajärjestelmät 

Kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmät ovat tyypillisesti joko paikallisesti asennettuja ("local") tai pilvessä toimivia ("remote", "private cloud", "cloud" tai "SaaS") IT-järjestelmiä, jotka sisältävät aina myös fyysisiä, rakennukseen / oviympäristöön asennettuja komponentteja. 

 

Käsite Selitys
Oviympäristö Tarkoittaa kulunvalvontapisteen (joka on tyypillisesti ovi) komponentteja, kuten sähköinen lukitus, ovirasia, ovipääte ja kulunvalvontalukija
Ovilukija Tarkoittaa tyypillisesti RFID lukijaa, joka voidaan asentaa oviympäristöön, hissiin, puomiin tai porttiin ja joka lukee kulunvalvontatunnistinta. Lukijoita on myös esim. biometrisia (sormenjälki, kämmen, iris).
Kulunvalvontatunnistin Tyypillisesti passiivinen RFID (HF 13,56mhz) tunnistin, joka viedään kulunvalvontalukijan läheisyyteen (5-10cm) ja jonka avulla käyttäjä (tunnistimen haltija) tunnistetaan kulunvalvontajärjestelmässä
Ovirasia / Ovipääte Järjestelmästä riippuen komponentti, joka yhdistää sähköisen lukituksen, ovilukijan ja mg-koskettimen tiedot yhteen paikkaan, josta ne johdetaan ns. keskuslaitteille. 
Keskuslaite Tarkoittaa yleensä kulunvalvontajärjestelmän väyläohjaimia, keskittimiä, kytkimiä tai muita komponentteja, jotka sisältävävät toimintoja ohjelmiston logiikan ohjaamiseen. 
Palvelin Tarkoittaa joko paikallisesti tai pilvessä olevaa kulunvalvontajärjestelmän ohjelmistoa pyörittävää rautaa/virtualisoitua rautaa (hardware)
Kulunvalvontaohjelmisto Palvelimen sisältämä ohjelmisto tietokantoineen, jota käytetään kulunvalvontajärjestelmän konfigurointiin, hallintaan, ohjaamiseen ja valvontaan.

 

Kulunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa aktiivinen, reaaliaikainen jokaisen kulunvalvontapisteen hallinta ja valvonta. Tämä tarkoittaa sitä, että kulunvalvontaohjelmiston avulla vartijalla (tai muulla järjestelmän käyttäjällä) on reaaliaikainen tieto siitä, mitä kulunvalvontapisteillä tapahtuu.

Tyypillisiä tarkkailtavia ja/tai valvottavia tapahtumia ovat esimerkiksi:

  • Ovi on auki tai kiinni
  • Ovi on ollut liian pitkään auki
  • Ovesta yritetään kulkea ilman riittäviä kulkuoikeuksia (ja kuka)
  • Ovi on avattu laittomasti / murto (esimerksi sisäpuolelta väännetty lukko auki painikkeella, kun pitäisi avata lukijalla) tai ulkopuolelta väännetty ovi väkivaltaisesti auki
  • Kulunvalvontajärjestelmän tehtävänä on:


- Antaa hälytys määritellyistä tapahtumista
- Mahdollistaa lisävahinkojen estäminen
- Mahdollistaa turvallisuustason nosto tiukentamalla kulkuoikeuksia / tekemällä ohjauksia 

Kulunvalvontajärjestelmien toiminta on määritelty SFS-EN 60839 standardissa. Vain järjestelmä, joka on sertifioitu toimimaan em. standardin mukaisella tasolla sen jollakin suojaustasolla, on sähköinen kulunvalvontajärjestelmä. 

 

Mikä ero on kulunvalvonta- ja kulunhallintajärjestelmillä?

Kulunhallinta tarkoittaa yrityksen toimitiloihin liittyvässä kontekstissa niitä toimenpiteitä ja ratkaisuja, joiden avulla hallitaan sitä, kuka saa kulkea mistäkin valvontapisteestä. Kulunhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi:

- Mekaaninen lukosto ja sen perinteiset avaimet
- Elektromekaaniset lukostot ja niiden elektromekaaniset avaimet ja tunnistimet

Kulunhallintajärjestelmä ei mahdollista aktiivista valvontaa kulunvalvontapisteillä, vaan sen tarkoituksena on mahdollistaa "passiivisten" oikeuksien jakaminen ennalta määritellyn suunnitelman perusteella.

Modernit elektromekaaniset lukitusjärjestelmät, kuten Abloy Protec 2 Cliq tai iLoq sisältävät selkeitä hyötyjä perinteiseen lukitukseen nähden silloin, kun yritys ei tarvitse kulunvalvontajärjestelmää, mutta sen pitää pystyä tehokkaasti hallinnoimaan kymmenien, satojen tai tuhansien ihmisten kulkemista kymmenistä tai sadoista ovista.

Hyvät kulunhallintajärjestelmät ovat erinomainen vaihtoehto tietyissä käyttötapauksissa ja ne voivat tukea kulunvalvontajärjestelmien ja perinteisen mekaanisen lukoston toimintaa.  

 

Mitä tulee ottaa huomioon hankittaessa kulunvalvontajärjestelmää

Kulunvalvontajärjestelmän hankinta on nykypäivänä vahvasti myös IT-projekti. Kulunvalvontajärjestelmän hankinta vaatii (turvallisuuden) substanssiosaamisen lisäksi IT-järjestelmien hankintaosaamista. 

Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä vaativampi hankinta on kyseessä. Kulunvalvontajärjestelmä läpileikkaa organisaation toiminnot, koska se vaikuttaa jokaisen työtenkijän liikkumiseen valvottavalla alueella. Kulunvalvontajärjestelmälle on usein myös vaikeaa määrittää yksiselitteinen omistaja, koska:

- Se on asennettu kiinteistöihin/tiloihin (kiinteistöyksikkö)
- Se on luonnollisesti turvajärjestelmä (turvallisuusykiskkö)
- Se on IT-järjestelmä (ICT-toiminnot)
- Se vaikuttaa kaikkiin työntekijöihin (HR-toiminnot)

Kulunvalvontajärjestelmän hankinta sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet (riippumatta siitä, onko kyse julkisesta hankinnasta vai yksityisen yrityksen hankinnasta)

- Nykytilan kartoitus ja haasteiden selvittäminen (tekninen ja toiminnallinen nykytila)
- Tavoitetilan kuvaaminen (erityisesti prosessit ja integraatiot)
- Hankinta-aineiston laatiminen
- Kilpailutusprosessi (avoin tai neuvottelumenettely)
- Projektitoimitus ja urakointivaihe
- Ylläpito

Onnistunut kulunvalvontajärjestelmähankinta vaatii laaja-alaista osaamista sekä syvällistä substanssituntemusta. Erilaisia karikoita lymyilee monessa kohdin projektia. Suurin virhe on ajatella, että kyse olisi "läpihuutojutusta" tai projektista, jonka vain muutama henkilö voi onnistuneesti suorittaa keskenään, jos kyseessä on hiemankaan laajempi organisaatio. 

Ole rohkeasti meihin yhteydessä jos haluat apua kulunvalvontajärjestelmien hankintaan liittyvissä asioissa. 

Lue lisää artikkeleita turvatekniikasta täältä.