Rakenteellinen murtosuojaus ja siihen liittyvät ohjeet

  • elokuuta 28, 2019

Mitä on rakenteellinen murtosuojaus?

Rakenteellisella murtosuojauksella tarkoitetaan niitä fyysisiä elementtejä ja elementtien ominaisuuksia, joiilla estetään fyysinen murtautuminen suojauksen kohteena olevaan rakennukseen tai tilaan. Kyse on esimerkiksi ovista, ikkunoista, ikkunaluukuista jne.

Rakenteellisen murtosuojauksen tavoitteena on estää tai hidastaa murtautumista, kun taas teknisen murtosuojauksen tavoitteena on havaita, ilmaista ja hälyttää murron yhteydessä. Rakenteellinen murtosuojaus on kriittinen osa murtosuojelua. Vaikka tekniset järjestelmät olisivat huippuluokkaa, voidaan pienillä laiminlyönneillä rakenteellisen murtosuojelun kohdalla vesittää parhaimmankin teknisen järjestelmän toiminta. 

Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että tavanomaisen oven, ikkunan tai seinän murtamiseen voidaan laskea kuluttavan tietty määrä aikaa*, kun määritellää ne työkalut* jota murtautujalla ajatellaan olevan käytettävissä murron tekemiseen. 

Murtokohde Käytettävät työkalut Arvioitu aika murtoon Murtosuojan taso
Tavallinen ikkuna Esim. Vasara tai pihalta otettu lauta 30sec Heikko
Kevyt väliovi Leka tai vastaava iso/painava vasara 1min Heikko
Murtosuojaovi (luokka 3) Käsipora, sorkkarauta, lukkosepän vasara jne.** 5min Tyydyttävä
Murtosuojaovi (luokka 6) 2300W kulmahiomakone, poravasara 1050W jne.** 20min Erinomainen

* Standardi SFS-EN 1627 kuvaa eri murtosuojaluokat oville, ikkunoille jne.
** Standardissa SFS-EN 1630 on kuvattu se "työkalusalkku", joka testi-murtautujalla on käytössä kun murronkestävyystestejä tehdään

On tärkeää muistaa, että fyysisen murtosuojauksen tarkoituksena on nimenomaisesti hidastaa murtautumista - ei lähtökohtaisesti tehdä siitä mahdotonta (= ylisuojautuminen). Kun murtautumista hidastetaan riittävästi, on turvateknisten järjestelmien avulla mahdollista hälyttää viranomainen tai vartioimisliike paikalle siten, että ne ehtivät paikalle ennen, kuin murto on onnistunut. 


Yleisimmät Suomessa sovellettavat fyysistä murtosuojausta koskevat ohjeet

Finanssialan keskusliitto (ja sitä ennen Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto) ylläpitää kattavaa ohjeisto omalla verkkosivullaan (linkki). FK:n murtosuojelua koskeva ohjeistus käsittää kolme (3) eri osaa, jotka ovat rakenteellisesti samansisältöisiä ja käsittelevät samat asiat siten, että:

Rakenteellinen murtosuojaus 1 = vähiten vaatimuksia murtosuojaukselle
Rakenteellinen murtosuojaus 2 = keskitasoiset vaatimukset murtosuojaukselle
Rakenteellinen murtosuojaus 3 = eniten vaatimuksia murtosuojaukselle

Oleellista on tietää, että tässä toimialaluettelossa on eritelty yrityksen toimialan perusteella, mitä edellä mainituista murtosuojausohjeista kyseisen yrityksen tulisi noudattaa, jotta se vakuutusyhtiöiden näkökulmasta täyttää murtosuojaukselle asetetut vaatimukset. 

Esimerkiksi apteekki kuuluu murtosuojaluokkaan 3, kun taas eläinkauppa kuuluu luokkaan 1.

FK ylläpitää sivuillaan myös listaa fyysisen murtosuojan tuotteista, jotka täyttävät murtosuojeluohjeissa mainittuja luokkia (1-3). Näin ollen, kun jonkin tuotteen osalta ilmoitetaan FK:n luettelossa, että se täyttää luokan 3, voi kyseistä tuotetta käyttää sellaisen yrityksen murtosuojauksessa, joka on toimialaluettelossa määritelty luokkaan 3. 

Standardit joihin viitataan

Rakenteellisen murtosuojauksen tuotteet jakautuvat useisiin eri luokkiin ja niitä koskevat varsinaiset tekniset määritelmät on niin ikään löydettävissä erikseen eri standardeista. Pääsääntöisesti valmistajataho on se, joka vastaa tuotteen ominaisuuksien testauttamisesta kulloinkin kyseeseen tulevan standardin vaatimuksia vastaan. Yleisesti tuotteilta vaaditaan puolueettoman testauslaitoksen hyväksyntä, jotta niiden voidaan esittää täyttävän jonkin standardin vaatimukset. 

Yleisimpiä rakenteelliseen murtosuojaukseen liittyviä standardeja ovat:

Ovet, kalterit, ikkunat
SFS-EN 1627
"Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar resistance. Requirements and classification"
SFS-EN 1630 "Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters. Burglar resistance. Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts"
SFS-EN 356 "Rakennuslasit. Suojalasitus. Murtautumisyrityksen kestävyyden testaus ja luokitus"

Seinärakenteet
SSF 1047 "Burglar protection walls - Requirements and test methods" huom. kyseessä on Ruotsalainen standardi, johon viitataan esim. VAHTI-ohjeessa ja FK-murtosuojeluohjeissa.

Lukitus
SFS 7020 ja SFS 5970 Lukot ja riippulukot. Kyseessä on laaja-kokonaisuus eri lukituksen komponentteja, joiden ominaisuuksiin ja testauksiin kytketyy useita standardeja, jotka on kokonaisuutena kuvattu hyvin tässä FK:n asiakirjassa (linkki)

Kassakaapit ja paloturvakaapit
SFS-EN 1143-1
ja SFS-EN 1143-2  "Secure storage units. Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary. Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms" ja "Part 2: Deposit systems"
SFS-EN 1047-1 "Secure storage units. Classification and methods of test for resistance to fire. Part 1: Data cabinets and diskette inserts"
EN 15659 
"Light fire storage units" (tämän ja EN 1047-1 välistä suhdetta on avattu täällä)

Mitä ottaa huomioon

Rakenteellisen murtosuojauksen suunnittelussa on aina järkevää noudattaa asetettua minimitasoa, jos selkeitä perusteita ylittää sitä ei ole. Toisekseen on aina muistettava, että rakenteellisen murtuojauksen lisäksi on toteutettava sähköteknisiä turvajärjestelmiä varmistamaan, että murtotapahtumasta saadaan ilmoitus ja hälytys tehtyä. 

Kolmanneksi ja tärkeimpänä asiana on muistettava, että ihminen on - tässäkin asiassa - heikoin lenkki. Parhainkin fyysinen murtosuojaus on nollan arvoinen, jos perustoimintaan liittyvät prosessit - kuten esimerkiksi avainhallinta - on puutteellista. 

Lue lisää turvasuunnittelusta täältä.


Seclion Oy - Asiantuntijat palveluksessasi


Tutustu tiimiimme täällä - saat meiltä parhaat osaajat auttamaan sinua turvasuunnitteluun liittyvissä haasteissa.