Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas

  • heinäkuuta 28, 2020

Nuorempi turvallisuusasiantuntijamme Pekka Halonen laati osana turvallisuusalan tradenomiopintojen (Laurea AMK) opinnäytetyötä Seclion Oy:lle asiakirjan nimeltä "Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas".

Opas on nimensä mukaisesti suunnattu erityisesti kiinteistöpäälliköille ja sen tarkoituksena on tuoda käytännöllisin esimerkein ilmi ne asiat, jotka kiinteistöpäällikön roolissa toimivan henkilön olisi hyvä tiedostaa turvallisuusriskien hallinnassa.

  • Lähtökohtana on ollut sekä lainsäädäntö, että tavanomaisten kiinteistöjä käyttävien yritysten riskienhallinta, jotka kiinteistöpäällikön on hyvä ymmärtää erilaisia valintoja tehdessään esimerkiksi turvajärjestelmien ja -palveluiden suunnittelua ja hankintaa koskien.
  • Oppaasta kiinteistöpäällikkö löytää vastauksia yleisimpiin asiaa koskeviin kysymyksiinsä. Oppaassa viitataan lainsäädäntöön, asetuksiin, yleisiin ohjeisiin ja standardeihin. Oppaassa neuvotaan tiivistetysti siinä, kuinka asioissa tyypillisesti tulisi edetä.

Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas kattaa seuraavat osa-alueet 


1. Riskienhallinta ja turvallisuuskulttuuri
2. Turvajärjestelmät ja avainturvallisuus
3. Palo- ja pelastusturvallisuusRiskienhallinta on turvallisuusjohtamisen työkalu, jonka avulla yritykseen kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia riskejä voidaan hallita ja turvata liiketoiminnan jatkuminen. Kiinteistöpäällikkö vastaa vain sen yrityksen riskienhallinnasta, jota hän edustaa. Näin ollen omaa työnantajaansa edustavalla kiinteistöpäälliköllä ja asiakkaita edustavalla manageerausyrityksen kiinteistöpäälliköllä on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa kiinteistöjen riskienhallintaan.

Turvajärjestelmät otsikon alla on yleinen osio, jonka sisältö koskee kaikkia sähköisiä turvajärjestelmiä. Lisäksi jokaiselle turvajärjestelmälle on tehty oma alaotsikkonsa, josta löytyy järjestelmäkohtaisesti tärkeimmät huomioitavat asiat.

Palo- ja pelastusturvallisuuden osalta lainsäädäntö asettaa minimirajan, jolla toiminnan tulee olla, mutta se ei itsessään takaa ihmisten oikeanlaista toimintaa tai ehkäise poikkeamia turvallisuudessa.

 

Kiinteistäpäällikön turvallisuusopas on laajuudeltaan 13 sivua ja siinä käsitellään kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden perusteita suhteellisen kattavasti aina tietosuojasta turvatekniikkaan ja vartiointipalveluihin. Oppaan kieliasu on pyritty pitämään mahdollisimman selkokielisenä.

Opas sopii erinomaisesti sekä työuransa alkutaipaleella oleville sekä kokeneimmille kiinteistöpäälliköille toimialasta riippumatta. Opas on ladattavissa toistaiseksi veloituksetta Seclion Oy:n verkkosivuilla.

 

Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistunut asiantuntijayritys. Tuotamme ainoastaan erityisosaamista vaativia suunnittelu- ja konsultointipalveluita, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme aidosti puolueettomia ja alan toimijoista riippumattomia turvallisuusasiantuntijoita.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme täällä.