Mikä on BREEAM?

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä.

Järjestelmän on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio (www.bregroup.com). LEED:in tavoin BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

Koska BREEAM pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon, se on Euroopassa johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokituksen mittareita voidaan myös soveltaa kansallisesti, mikä helpottaa vaatimustenmukaisuuden arviointia sertifiointia tehdessä.

BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Kiinteistö voi saada sertifiointipisteitä myös turvallisuuteen liittyvistä asioista, mikäli kiinteistö tai sen käytännöt täyttävät asetetut vaatimukset ja ne ovat todennettavissa turvallisuusdokumentaatiosta tai tietyiltä osin asetetut kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiantuntijan laatimasta raportista / lausunnosta.

BREEAM kartoituksen/raportin sisältö 

Seclionin toteuttamat Breeam-kartoitukset liittyvät nimenomaan BREEAM-luokitusjärjestelmän turvallisuuden ja riskienhallinnan osa-alueisiin. Näitä ovat: 

1. Hälytysjärjestelmät

2. Pelastussuunnitelmat ja ilmastoon liittyvien fyysisten riskien arviointi

3. Ilmastoon liittyvien muutosriskien arviointi

4. Sosiaalisten riskien arviointi

5. Paloriskien arviointi

6. Turvallisuusriskien arviointi

 

Kartoitus ja raportti sisältävät kaikki edellä mainitut osa-alueet, koska ne ovat monin tavoin suorassa yhteydessä toisiinsa ja tarvittavat lähtötiedot saadaan usein samoista dokumenteista, esimerkiksi pelastussuunnitelmasta.

Kartoitus aloitetaan tutustumalla asiakkaan lähettämiin lähtötietoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi pelastussuunnitelmat, kiinteistöön tehdyt riskiarviot, turvallisuusjärjestelmädokumentaatio ja kiinteistön pohjakuvat. Kartoituskäynnillä asiantuntija tarkastaa saadun dokumentaation paikkansapitävyyden, sekä osa-alueiden vaatimusten täyttymisen. Kartoituksen jälkeen asiantuntija laatii raportin, jossa kuvataan kiinteistön turvallisuuden nykytila sekä kuinka se vastaa BREEAM-vaatimuksia.

 

BREEAM kartoituksesta saatava hyöty

Seclionin asiantuntijan suorittaman BREEAM-kartoituksen myötä saat alustavan arvion kiinteistön saamista pisteistä ja BREEAM-arvosanasta kartoitettujen turvallisuusosa-alueiden osalta, sekä mahdolliset kehitysehdotukset arvosanan parantamiseksi osa-alueittain. Sen lisäksi saat kattavan nykytilakuvauksen kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä ja niiden sopivuudesta kiinteistön tarpeisiin ottaen huomioon kiinteistöön kohdistuvat riskit.

Seclionin asiantuntijan laatimaa kartoitusraporttia voidaan käyttää hyödyksi BREEAM-sertifiointia haettaessa. BREEAM-sertifioinnin omistava kiinteistö voi luotettavasti todistaa ympäristömyönteisyyden lisäksi myös muun muassa kohteen vastuullisuutta ja kykyä hallita riskejä. Tästä on hyötyä erityisesti kohteen julkisuuskuvalle ja myös esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä.

 

Seclion BREEAM Security Audit tuotteen hinnoittelu

Toimeksiannot toteutetaan Seclionin turvallisuusasiantuntijoiden toimesta, jotka täyttävät kunkin kartoitettavan osa-alueen osalta BREEAM auditoijaa koskevat osaamis- ja pätevyysvaatimukset.

Palvelu sisältää tarvittavan asiantuntijakonsultaation, lähtötietojen määrittelyn ja analysoinnin, yhden (1) auditointi- / kartoituskäynnin kiinteistöön, sekä kirjallisen Seclion BREEAM Security Audit raportin laatimisen ja toimittamisen palvelun tilaajan sähköpostiin.

 

 

Haluatko tarjouksen useamman kiinteistön kokonaisuudelle?

Varaa maksuton etätapaaminen Seclionin asiantuntijalta tästä.