TURVALLISUUSTIETOA

 

Yleiskaapelointijärjestelmän perusteita

Posted by Jukka on Jun 11, 2020 10:15:00 AM

Yleiskaapelointijärjestelmä toimii kiinteistössä käytettävien tietoliikennejärjestelmien (esim. vuokralaisen oma lähiverkko) ja palveluiden (esim. Skype -videopuhelut) runkona. Jotta kiinteistön käyttäjät voivat liittyä em. järjestelmien ja palveluiden käyttäjiksi, tulee yleiskaapelointi toteuttaa tietyllä tavalla yhteyksien toimivuuden takaamiseksi kiinteistön sisällä.

Tämän vuoksi on luonnollista, että yleiskaapelointijärjestelmät ovat standardoituja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomessa yleisimmin käytetty yleiskaapelointistandardi on SFS-EN 50173-1. Lisäksi erityisesti asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Traficom määräyksessä 65.

 

Käytännön esimerkki yleiskaapelointijärjestelmän käytöstä toimistokiinteistössä

Yleiskaapelointijärjestelmä toimii kiinteistön tietoliikenneverkkojen runkona, eli kiinteistön käyttäjien (esimerkiksi vuokralaisten) tietoliikenne kulkee tyypillisesti sen kautta. Yleiskaapelointijärjestelmä kuvaa siis nimensä mukaisesti sitä, miten tieto liikkuu fyysisten kaapeleiden kautta.

Alla olevassa kuvassa on yksinkertaistettu esimerkki yleiskaapeloinnin käyttämisestä.

Seclion_yleiskaapelointijärjestelmä

Kun toimistokiinteistön 6. kerroksessa olevan yrityksen työntekijä haluaa muodostaa tietokoneellaan yhteyden internetiin (esim. Skype-videopuhelu), kulkee tietoliikenne fyysisesti kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmän läpi, ennen kuin se päätyy kiinteistön ulkopuoliseen verkkoon (WAN).

Sama esimerkki osiin jaettuna:

- Liikenne kulkee käyttäjän tietokoneelta kerroskaapelointia hyödyntäen 6. kerroksen kerrosjakamoon

- Kerrosjakamosta liikenne jatkaa nousukaapelointia pitkin kellarissa olevaan talojakamoon

- Talojakamosta liikenne jatkaa haluttuun määränpäähän kiinteistön ulkopuolella

 

Sama periaate toimii luonnollisesti myös toiseen suuntaan, kun työntekijä vastaanottaa esimerkiksi kiinteistön ulkopuoliselta asiakkaalta sähköpostiviestin, saapuu se fyysisesti työntekijälle yleiskaapelointia pitkin, talojakamolta kerrosjakamolle ja edelleen kerroskaapeloinnin kautta työntekijän tietokoneelle.

 

Yleiskaapelointijärjestelmien turvallisuusnäkökulmat

Suurimpia yleiskaapelointijärjestelmiin liittyviä turvallisuusriskejä ovat asiattoman henkilön pääsy yleiskaapelointijärjestelmän kytkentäpisteille, eli kerros- tai talojakamoihin, sillä ne ovat fyysisen tietoliikenteen solmukohtia.

Lukitukset ja avainturvallisuus, kulunhallinta ja -valvonta, kameravalvonta, sekä fyysiset suojausratkaisut ovat keskeisiä keinoja, joilla em. riskejä pyritään pienentämään.

Lisäksi on muistettava, että toisinaan myös sähköiset turvallisuusjärjestelmät (esim. kameravalvonta ja kulunvalvonta) käyttävät tiedonsiirtoon kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmää. Tällöin em. riskit kohdistuvat samalla kertaa yleiskaapelointijärjestelmän lisäksi myös itse turvallisuusjärjestelmiin ja niiden toimintaan.

 

Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuden asiantuntijayritys. Suunnittelemme asiakkaillemme toimintavarmoja turvallisuus- ja yleiskaapelointijärjestelmiä, joissa keskeiset turvallisuusnäkökulmat on otettu huomioon alusta alkaen.

 

 

Haluaisitko keskustella lisää aiheesta asiantuntijan kanssa maksuttomassa palaverissa?

Ota meihin yhteyttä

 

Tai käydä tutustumassa tarkemmin Seclionin laajaan osaamiseen kaikilla eri turvallisuuden osa-alueilla katsomalla maksuttoman ja virtuaalisen palveluiden esittelyn.

Katso palveluiden virtuaaliesittely

 

Topics: Turvasuunnittelu, Riskiarviointi, Kriittinen infra, Tietoturvallisuus, Suuryritykset, Oppilaitokset ja kiinteistot