TURVALLISUUSTIETOA

 

Väestönsuojien tarkastus ja käyttöönottosuunnittelma

Posted by Nina on Apr 8, 2022 10:15:48 AM

Lakisääteinen vastuu väestönsuojan ja sen laitteiden toimintakunnosta sekä käyttöönottamisesta on kiinteistön omistajalla, eli taloyhtiössä hallituksella ja viime kädessä sen puheenjohtajalla. Vaikka kiinteistön omistaja ei voi siirtää juridista vastuutaan, voidaan varsinaiset tarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotoimet ulkoistaa.

Väestönsuojat

Väestönsuojien tarkoituksena on nimensä mukaisesti suojata väestöä sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Väestönsuojiin suojaudutaan viranomaisen käskystä, ja ne suojaavat muun muassa:

 • - räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta
 • - paineaalloilta
 • - rakennussortumilta
 • - kemiallisilta taisteluaineilta
 • - ionisoivalta säteilyltä

 

Vuoden 2011 pelastuslain voimaantulon myötä väestönsuojeluvelvoitteet ovat painottuneet entisestään kiinteistöjen omistajille, eikä niin kutsuttuja yleisiä väestönsuojia ole enää rakennettu. Kiinteistön omistaja velvoitetaan jo rakennuslupaa hakiessa väestönsuojan rakentamiseen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Taloyhtiöitä koskevien nykyvaatimusten mukaan väestönsuojat rakennetaan pelastuslain (379/2011) 71 § velvoittamana, mikäli kiinteistön tai kiinteistöryhmän kerrospinta-ala on vähintään 1200 neliömetriä.

 

Väestönsuojan käyttöönottosuunnittelu

Pelastuslaissa (379/2011) säädetään, että väestönsuoja on saatettava käyttökuntoon viipymättä 72 tunnin sisällä viranomaismääräyksestä. Väestönsuojat ovat normaalioloissa pääsääntöisesti muussa käytössä, esimerkiksi varasto- tai urheilutilana, minkä vuoksi väestönsuojaa käyttöönotettaessa poistettavaa materiaalia voi olla paljon. Lainsäädännön mukaiseen aikamääreeseen pääseminen on mahdollista vain hyvällä ennakkosuunnittelulla, minkä vuoksi väestönsuojalle olisi suositeltavaa laatia käyttöönottosuunnitelma.

Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava erityisesti tilan normaaliolojen käyttö sekä se, miten väestönsuojan käyttöönotto konkreettisesti toteutetaan. Väestönsuojan käyttöönottoa johtaa ideaalitilanteessa väestönsuojan hoitaja, mutta lainsäädäntö ei velvoita nimeämään väestönsuojan hoitajaa, jolloin kiinteistössä oleskelevien on suoritettava tarvittavat purkamis-, tyhjentämis- ja varustamistoimenpiteet. Tällaisen jaetun vastuun aiheuttamat riskit olisi suositeltavaa eliminoida nimeämällä käyttöönottotoiminnalle vastuuhenkilö.

 

Väestönsuojan tarkastukset

Vain toimintakuntoinen väestönsuoja suojaa väestöä, minkä vuoksi väestönsuojasta ja sen laitteista on huolehdittava normaaliolojen huolto- ja kunnossapitotoimilla. Huollon tarpeen tunnistamiseksi väestönsuojien kunnosta on syytä varmistua säännöllisillä tarkastuksilla. Sisäasianministeriön asetus 506/2011 velvoittaa tarkastamaan ja huoltamaan väestönsuojan laitteet 10 vuoden välein. Kuitenkin säännöllisillä, esimerkiksi vuositason tarkastuksilla voidaan havaita kehittyvät kunnossapitotarpeet jo hyvissä ajoin, ja siten hallita ja ennakoida myös väestönsuojan ylläpitokustannuksia. Hyvin hoidetun väestönsuojan elinkaari on pitkä, eivätkä huollon kertakustannukset pääse yllättämään.

Lakisääteinen vastuu väestönsuojan ja sen laitteiden toimintakunnosta sekä käyttöönottamisesta on kiinteistön omistajalla, eli taloyhtiössä hallituksella ja viime kädessä sen puheenjohtajalla. Vaikka kiinteistön omistaja ei voi siirtää juridista vastuutaan, voidaan varsinaiset tarkastukset sekä huolto- ja kunnossapitotoimet ulkoistaa.

 

Keskeiset lait ja asetukset:

 • - Pelastuslaki (379/2011, 11 luku)
 • - Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
 • - Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011)
 • - Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista (409/2011)
 • - Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta (506/2011)

 

Seclionin palvelut väestönsuojiin liittyen:

 • - Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelman laatiminen
 • - Väestönsuojan ylläpitotarkastus (varustelutaso ja varusteet)

 

Jos haluat keskustella lisää asiasta asiantuntijan kanssa, voit varata maksuttoman palaverin sinulle sopivalle ajankohdalle tai täyttää yhteydenottolomakkeen:

Varaa palaveri

- Yhteydenottolomake

 

Topics: turvallisuusasiantuntija, Turvasuunnittelu, Valmiussuunnittelu, kiinteistöturvallisuus