TURVALLISUUSTIETOA

 

Teknisten turvajärjestelmien laadukkaan suunnittelun hyödyt

Posted by Emilia on Jul 16, 2020 9:30:00 AM

Kokonaishanketta suunnitellessa turvajärjestelmien suunnittelun osuus usein unohdetaan, jolloin siihen liittyvä suunnittelun tarve huomataan valitettavan myöhään ja vaikutusmahdollisuudet kohteen tarpeen mukaisen ja kustannustehokkaan toteutuksen osalta ovat heikommat.

 • Suunnittelu saatetaan myös sitoa osaksi jotakin muuta taloteknistä suunnittelua, jolloin ei voida varmistua, että suunnittelua toteuttavalla taholla on riittävä osaaminen turvajärjestelmien tekniikasta ja siihen liittyvästä toiminnallisesta suunnittelusta.

  Turvajärjestelmien suunnittelu tulisi osoittaa taholle, jolla on kokonaisvaltainen ymmärrys turvajärjestelmien toiminnasta, vaatimuksista sekä nykyaikaisista toteutustavoista niin teknisesti, hallinnollisesti kuin myös toiminnallisesti.

 • Laadukkaalla ja harkitulla suunnittelulla mahdollistetaan:

  - Kohteeseen sopiva turvallisuustaso
  - Kustannustehokkuus
  - Toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys
  - Lainmukaisuus

 •  

Turvallisuustaso

Kohteeseen sopiva turvallisuustaso tarkoittaa sitä, että tekniset turvajärjestelmät eivät ole ali- tai ylimitoitettuja. Alimitoitettuna kohteeseen voi kohdistua suurempi riski liittyen mm. henkilön koskemattomuuteen, luvattomaan tunkeutumiseen tai ilkivaltaan.

 • Ylimitoitettuna järjestelmät puolestaan muodostuvat turhan kalliiksi niiden elinkaaren aikana kohteen riskitasoon nähden ja/tai järjestelmien vaatimat toimenpiteet kohteen käyttäjille ovat liian raskaita, jolloin ongelmaksi voi muodostua järjestelmien käytön kiertäminen tai muu turvallisuuskulttuuria heikentävä toimintatapa.

 •  

Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuus saavutetaan kattavalla ja oikea-aikaisella suunnittelulla. Suunnittelun alkuvaiheen tarvekartoituksessa huomioidaan mm. kohteen ja tilaajan erityisvaatimukset. Riittävät lähtötiedot ja suuntaviivat vaatimuksille yhdistettynä tietotaitoon nykyaikaisista järjestelmistä ja niiden toiminnallisuuksista mahdollistavat laadukkaan hankintamateriaalin.

Laadukkaan hankintamateriaalin avulla palveluntoimittajille voidaan tuottaa hyvät lähtötiedot tarjouksen antamiselle, jolloin myös saadut tarjoukset ovat keskenään verrattavissa. Lisäksi pienennetään ikävien lisätöiden mahdollisuutta tai tarvetta useaan otteeseen tehdylle työlle (jotka aina lisäävät kustannuksia), kun toteutus on kuvattu tarkasti jo tarjouspyyntövaiheessa.

 

Toiminnallisuus ja käyttäjäystävällisyys

Toiminnallisuuden ja käyttäjäystävällisyyden tavoitteena on tukea kohteen muuta turvallisuustoimintaa ja -valvontaa teknisin turvajärjestelmin kohteen käytön aikana. Näin ollen teknisten turvajärjestelmien tulee olla niiden käyttöjärjestelmien osalta mahdollisimman helppokäyttöisiä, jotta turvallisuushenkilöstö saa järjestelmistä työhönsä vaadittua lisäarvoa.

Lisäksi järjestelmien tulee olla valvontaominaisuuksiltaan sellaisia, jotka tukevat "Deter, Detect, Delay" -mallia eli "estä, havaitse, viivytä". Tällöin järjestelmät ovat toiminnan tukemiseksi oikein mitoitettu ja sijoitettu, jonka lisäksi ne tuottavat haluttua dataa valvonnan ja toiminnan kehittämisen tueksi.

 

Lainmukaisuus

Turvajärjestelmien suunnittelu ei ole luvanvaraista, mutta Suomessa on mahdollista hakea erillistä turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan pätevyyttä ja rekisteröintiä Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Rekisteröinnin vaatimukset on määritelty yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa.

Turvajärjestelmien suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida järjestelmillä tuotettuun valvontaan liittyvät lakivaatimukset. Tästä esimerkkinä aiemmin kirjoittamamme blogi -teksti aiheesta "Onko kameravalvonta työpaikalla sallittua?"

Tutustu tarkemmin siihen, mitä "Turvatekniikan järjestelmät, laitteet ja palvelut" käsittävät.

 

 • Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistunut asiantuntijayritys. Tuotamme ainoastaan erityisosaamista vaativia suunnittelu- ja konsultointipalveluita, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme aidosti puolueettomia ja alan toimijoista riippumattomia turvallisuusasiantuntijoita.

  Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme täällä. 

   

   

Topics: Turvasuunnittelu, turvatekniikka, turvajärjestelmät, Valtionhallinto, Kunnat ja kaupungit, Tietoturvallisuus, Suuryritykset, Oppilaitokset ja kiinteistot