TURVALLISUUSTIETOA

 

Tiedonsiirtoliittymäkartoitukset

Posted by Pekka on Mar 23, 2021 9:40:19 AM

1. Kiinteistöjen tiedonsiirtoliittymät

Lähes kaikissa kiinteistöissä on ylimääräisiä ja käytöstä poistuneita liittymiä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja päänvaivaa esimerkiksi niihin liittyvissä muutostöissä. Liittymien puutteellinen dokumentointi ei myöskään helpota asiaa.

Tiedonsiirtoliittymät koostuvat esimerkiksi GSM-, netti- ja analogisista puhelinliittymistä. Tyypillisesti kartoitettavat liittymät ovat käytössä mm. hisseissä, väestönsuojissa ja taloautomaatiossa.

2. Liittymäkantojen yleisiä ongelmia

Ehdottomasti merkittävin ongelma liittymissä on käyttäjän näkökulmasta niiden aiheuttamat kustannukset. Isojen liittymämassojen aiheuttamat kustannukset voivat vuositasolla pahimmassa tapauksessa nousta jopa tuhansiin euroihin kiinteistökohtaisesti. Isoissa kiinteistösalkuissa voidaan puhua jo kymmenistä tuhansista euroista. Tähän on osaltaan johtanut muun muassa vanhojen analogisten puhelinliittymien hintojen jyrkkä nouseminen ja liittymien yleisesti puutteellinen dokumentointi.

Dokumentoinnin puutteellisuus näkyy muun muassa siinä, että liittymien käyttötarkoitusta ja liittymää käyttävää laitetta tai järjestelmää ei ole nimetty millään lailla, eivätkä liittymä ja laite ole näin ollen yhdistettävissä toisiinsa. Osittain tästä johtuu, että uuden liittymän tilauksen yhteydessä vanhaa liittymää ei irtisanota, koska ei olla varmoja, minkä laitteen käytössä se on. Ajan kuluessa ja varsinkin kiinteistön omistajien vaihtuessa liittymiä saatetaan tilata useitakin ja vanhat, käyttämättömät liittymät jäävät ikävästi vain aiheuttamaan ylimääräisiä kustannuksia.

Viime aikoina useammat kiinteistöpäälliköt ovat havahtuneet tämän asian suhteen ja Seclionin heille suorittamilla liittymäkartoituksilla on onnistuttu pienentämään kustannuksia huomattavasti sekä samalla myös selkeyttämään liittymäsalkkujen sisältöä.

3. Miksi kartoitus kannattaa antaa asiantuntijalle tehtäväksi

Liittymäkartoituksen tekemistä voisi luonnehtia salapoliisityöksi. Kerättävä tieto on hyvin hajanaista ja koostuu pienistä tiedon jyvistä, joita kerätään useilta eri sidosryhmiltä. Usein saatu tieto on myös haastavaa koota järkeväksi kokonaisuudeksi. Liittymäkartoituksiin harjaantunut asiantuntija osaa tehdä kartoituksen kustannustehokkaasti ja käytännössä työ maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa riippumatta kartoitettavien kiinteistöjen määrästä.

Liittymäkartoitukset ovat asiakkaan näkökulmasta hyvin helppoja ja kevyitä projekteja, koska saatujen lähtötietojen jälkeen Seclionin asiantuntija pystyy tekemään kartoituksen itsenäisesti ilman, että asiakkaan tulisi käyttää omaa aikaansa selvitystyöhön. Koska liittymäkartoitusten suurimpana asiakasryhmänä ovat usein jo työnsä puolesta kiireiset kiinteistöpäälliköt, tällainen projektimalli on täydellinen heille.

4. Kartoituksesta saatavat hyödyt

Liittymäkartoitusten hyödyt saavutetaan liittymäkantojen suurimpien ongelmien ratkaisemisessa. Kartoitusten avulla saadaan sekä kustannussäästöjä, että selkeytetään liittymäkantoja ja niihin liittyvää dokumentaatiota. Tehtyjen kartoitusten perusteella kustannussäästöjä on mahdollista saada jopa 70-90% alkuperäisistä kustannuksista. Kustannussäästöt riippuvat olennaisesti liittymien määrästä ja tyypeistä.

Liittymäkannan selkeytyminen näkyy turhien ja käyttämättömien liittymien irtisanomisessa, sekä liittymien käyttötarkoituksen ja liittymiä käyttävien laitteiden selvittämisessä. Mikäli myöhemmin tulee muutostarpeita koskien liittymiä, parantuneen dokumentaation avulla on helpompi suorittaa toimenpiteitä muutoksiin liittyen. Myös riski ylimääräisten ja käytöstä poistuneiden liittymien jäämisestä ja turhien kulujen aiheuttamisesta pienenee huomattavasti.

 

 

 

Mikäli liittymälaskut vaikuttavat tarpeettoman suurilta, kannattaa ottaa yhteyttä Seclioniin. Meillä on kyky ja halua auttaa asiakkaitamme saavuttamaan kustannussäästöjä ja pääsemään eroon ylimääräisistä tiedonsiirtoliittymistä.

 

 

Topics: turvallisuuskonsultointi, kiinteistöturvallisuus, tiedonsiirtoliittymät