<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TURVALLISUUSTIETOA

 

Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas

Nuorempi turvallisuusasiantuntijamme Pekka Halonen laati osana turvallisuusalan tradenomiopintojen (Laurea AMK) opinnäytetyötä Seclion Oy:lle asiakirjan nimeltä "Kiinteistöpäällikön turvallisuusopas".

Opas on nimensä mukaisesti suunnattu erityisesti kiinteistöpäälliköille ja sen tarkoituksena on tuoda käytännöllisin esimerkein ilmi ne asiat, jotka kiinteistöpäällikön roolissa toimivan henkilön olisi hyvä tiedostaa turvallisuusriskien hallinnassa.

LUE LISÄÄ
Nov 19, 2019 5:25:19 PM

Topic: turvatekniikka, kulunvalvonta

Kulunvalvontajärjestelmät ja niiden hankinta

Sähköinen kulunvalvonta

Mitä tarkoitetaan sähköisellä kulunvalvonnalla? Käsitteenä kulunvalvonta sekoittuu helposti moneen asiaan ja onkin tärkeää varmistaa, että keskustelun eri osapuolet puhuvat samasta asiasta.

LUE LISÄÄ
Content not found