Miten GDPR tietosuoja-asetus liittyy terveydenhoidon laiterekisteriin, asiakas- ja potilastietoihin ja minkälaista riskienarviointia asiassa on tehtävä?

Lue lisää

Onko terveydenhuollon laiterekisterin ylläpito aina vain hukattua ajankäyttöä?

Lue lisää

Lainsäädäntö määrittelee ne tilanteet joissa toimijan on ylläpidettävä rekisteriä terveydenhuollon laitteista. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset sille, miten rekisteriä ja ylläpidetään ja mitä tietoja siellä on ylläpidettävä. Lähtökohtana kaikelle on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Lue lisää

Omavalvontasuunnitelma tulee laatia toimipaikoittain ja laatimisen vastuu kuuluu terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle. Hänen on huolehdittava ja varmistettava, että terveydenhuollon käytössä olevat laitteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja ne ovat terveydenhuollon laiterekisterissä ja omavalvonta suunnitelmassa.

Lue lisää

Olisiko se mukavampaa, jos terveydenhuollon laiterekisteri ja seurantajärjestelmä vain kulkisi taskussa? Kaikki vikailmoitukset huoltopyynnöt voisi tehdä saman tien suoraan älypuhelimella? Ilman mitään ylimääräistä sähellystä tai tarkistamista?

Lue lisää

Onko mahdollista löytää sekä halpa että hyvä laiterekisteri lääkinnällisille laitteille? Me uskomme, että sekin on mahdollista. Mitä asioita tulisi miettiä, kun laiterekisteriä rakennetaan ja sen alustana pyörivää ohjelmistoa vertaillaan?

Lue lisää