<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

On selvää, että terveydenhuollossa käytettävissä olevat ja usein puutteelliset resurssit on ohjattava tärkeimpään tekemiseen, eli asiakkaisiin kohdistuviin hoitotoimiin. Tiedetään kuitenkin, että hoitotapahtumaan liittyy itse tekijän ja asiakkaan lisäksi ne työvälineet, eli laitteet, koneet ja järjestelmät joilla hoitoa tuetataan tai toteutetaan. Jos nämä laitteet ja apuvälineet eivät tue hoitotapahtuman onnistumista, palveleeko se kenenkään etua?

Voidaanko ajatella, että laitteiden ja kaluston ylläpitoon ("terveydenhuollon laiterekisteri") käytetty aika maksaisi itsensä takaisin sitä kautta, että terveydenhoidon ammattilaisilla on käytössään toimivat ja turvalliset laitteet? Tällöin aikaa ei tuhrautuisi koskaan turhaan säätämiseen - minkä lisäksi asiakastyytyväisyys ja kokemus hoidosta voisivat parantua.

Happy business woman pointing an idea - isolated over whiteKukapa haluaisi maata rikkinäisessä sängyssä tai odottaa tunteja jonkin toimenpiteen suorittamista vain siksi, että laitteet ovat rikki tai kadoksissa?

Yleinen "tehostamisilmiö" on johtanut myös terveydehoidossa siihen, että vähätkin resurssit ovat jatkuvasti kuormitettuina, eikä edes sillä kuuluisalla 0,7 hoitajamitoituksella saavuteta tilannetta, jossa hoitohenkilökunta ei joutuisi tekemään muutakin kuin itse hoitotyötä. Yksi osa tätä muuta työtä on laitteiden ja hoitovälineiden ylläpitoon käytetty aika. 

Kuinka monessa toimipisteessä voidaan hyvällä omallatunnolla todeta, että kaikki terveydenhoidon laitteet on ylläpidetty siten, kuin laki edellyttää (katso tästä Mitä laki sanoo terveydenhuollon laiterekisteristä?)

 Kuinka monessa toimipisteessä Valviralle toimitetun omavalvontasuunnitelman osana kuvattu tapa hoitaa terveydenhoidon laitteita toteutuu käytännössä? 

Seuraavassa on esitetty joitakin kysymyksi ja ajatuksia laiterekisteriin liittyen:

 • Onko kaikki terveydenhuollon laitteet selvillä, eli tiedetäänkö esim. niiden lukumäärä ja toimintakunto toimipaikoittain
  • Jos ei, mitä vaikutuksia sillä on käytännön toimintaan?
 • Tiedetäänkö listattujen laitteiden osalta niiden huolto- ja kunnossapitohistoria sekä niihin perehdytetyt käyttäjät
  • Jos ei, mitä vaikutuksia sillä on käytännön toimintaan?
 • Onko laitteisiin liittyvä vikailmoitus- ja huoltoprosessi toimiva ja edistääkö se tehokasta hoitoa?
  • Jos ei, mitä vaikutuksia sillä on käytännön toimintaan?

Usein haasteet jotka liittyvät edellä mainittuihin näkökulmiin ovat hyvin arkipäiväisiä ja kouriintuntuvia. Kaikki ongelmat eivät ole hengenvaarallisia eivät kaikki niistä johda vaaratilanteisiin. Suuri osa haasteista johtaa tehottumuuteen, tyytymättömyyteen ja viime kädessä huonoon kokemukseen sekä terveydenhoidon ammattilaisen että asiakkaan näkökulmasta. Esimerkkejä:

 • Laitteita ei ole saatavilla kun niitä tarvitaan (ei tiedetä missä on, etsintään menee aikaa)
 • Laitteet eivät olekaan toimintakuntoisia, vaan niiden viankorjausaika on liian pitkä, ei saada ajallaan tehtyä suunniteltuja asioita
 • Laitteiden määräaikaishuolto, tarkastus tai kalibrointi on jäänyt tekemättä, joudutaan etsimään korvaavaa ratkaisua
 • Vikatilanteissa ei tiedetä varmuudella mistä nopein apu saadaan ja joudutaan soveltamaan

Näihin esimerkkeihin peilaten voidaan siis kysyä, onko näiden haasteiden ratkaisemiseksi käytetty aika hukkaan heitettyä aikaa ja toisarvoista työtä? 

Useinhan sanotaan, että aikaa kehittämistyölle ei ole - mutta toisaalta tiedetään että aina kun jotain hyvää uudistamistyötä on saatu tehtyä on se maksanut itsensä monin verroin takaisin. Me uskomme, että myös terveydenhuollon laitteiden ylläpitoon kannattaa panostaa - eikä vain siksi, että lainsäätäjä on asettanut paljon vaatimuksia asialle vaan siksi, että se tukee tehokasta ja hyvää hoitotyötä. 

Lopuksi

 Voit tutustua Spotilla- laiterekisteriratkaisuun täällä. Spotilla täyttää kaikki terveydenhuollon laiterekisterille asetetut vaatimukset ja sitä voidaan käyttää kaikessa terveydenhuollossa laiterekisterinä ja seurantajärjestelmänä. 

Täällä lisää tietoa terveydenhuollon laiterekisteristä.

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Lauri

Posted by:- Lauri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita