By Lauri • huhtikuuta 23, 2019

Omavalvontasuunnitelman laadinta - muista nämä asiat

Valviran ohjeistuksen mukaisesti, ”omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon sekä terveydenhuollon asianmukaisten toimintaperiaatteiden toteutuminen”. Osana omavalvontasuunnitelmaa, tulee myös ratkaista, miten terveydenhuollon laitteet hallinnoidaan. 

Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Omavalvontasuunnitelma tulee laatia toimipaikoittain ja laatimisen vastuu kuuluu terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle - hänen on huolehdittava ja varmistettava, että terveydenhuollon käytössä olevat laitteet:

 • Täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset
 • Laitteita huolletaan ja käytetään laitteiden valmistajien ohjeiden mukaisesti
 • Terveydenhuollon yksiköihin on nimetty laitteista vastaava henkilö
  • laitevastaavan vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Laitevastaava vastaa mm.
  • vaaratilanteita koskevien ilmoitusten tekemisestä
  • muiden laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 

Lisäksi hyvänä tapana on ollut varsinkin suunterveydenhuollossa (jossa on paljon laitteita) kirjata ja seurata myös esimerkiksi:

 • Käyttöohjeet, laitekohtaista toimintakuntoa
 • Laitekohtaisia laadunvarmistustoimenpiteitä
  o Röntgenlaitteet, lääkejääkaapit, pora-autoklaavit yms.
Nämä toimintatavat kannattaa kuvata myös osaksi laadunhallintajärjestelmää ja laiterekisterin kautta varmistaa, että määritetyllä tavalla myös toimitaan (jatkuva dokumentointi ja seauranta: määräaikaistarkastukset, laitteiden kuntoluokitukset yms.)

Röntgentoiminta ja Stukin mukaiset vaatimukset
Jos toimipaikassa on röntgentoimintaa, niin silloin pitää omavalvontaan lisätä myös röntgenlaitteiden lukumäärät sekä röntgentoiminnasta vastaava henkilö. Tämä liittyy säteilylain säädöksiin (859/2018), jota valvoo Säteilyturvakeskus (STUK). Säteilyturvakeskus valvoo, että toimipaikkojen röntgentoiminta täyttää lain asettamat vaatimukset.

 

Laitehallinnassa kehittämistä?
Jos haluatte kehittää terveydenhuollon laiterekisterin hallintaa ja varmistaa, että laitehallinnan prosessit toimivat, niin katso täältä lisää -> Spotillan kanssa laitehallinnan prosessit helpottuvat ja se vapauttaa kaikkien työaikaa, sillä asiat yksinkertaisesti toimivat.

Katso lisää, miten käyttäjälähtöisesti hallitaan terveydenhuollon laiterekisteriä ja seurantajärjestelmää: Spotilla-seurantajärjestelmä

KATSO LISÄÄ

 

Haluatko tunnin ilmaisen konsultaation?

Jos haluat tunnin kestävän ilmaisen konsultaation terveydenhuollon laitteiden laadunhallinnan kehittämisestä, niin Ota meihin yhteyttä. Käydään läpi teidän nykytilanne ja tunnistetaan kehittämiskohteet, jotka viedään osaksi laadunhallintajärjestelmää.

OTA YHTEYTTÄ 

Täällä lisää artikkeleita terveydenhuollon laiterekisteriä koskien.

 

 Hallintaportaali_dynaamiset_taulukotSpotilla laitekortti

 

Tilaa Spotilla blogipäivitykset, saat kerran kuukaudessa koosteen sähköpostitse