<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi olosuhteiden, kuten lämpötilan tai ilmankosteuden mittaamiseen. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi kiinteistö-, RAU- ja linjastokohtaiset järjestelmät. 

Teollisuudessa myös esimerkiksi koneiden värähtelyä mitataan erilaisilla sensoreilla kunnonvalvonnan osalta. IoT on tuonut erilaiset sensorit kustannustehokkaasti kaikkien halukkaiden ulottuville eikä sensoreiden hankkiminen ole investoinnillisesti merkittävä asia. 
Yleinen havainto on kuitenkin se, että pelkkä sensoridata ja sen tulkinta on vain puoliruokaa -oli tulkinta sitten automaattista ("tekoäly") tai manuaalista (ihminen) .  Oleellistahan nimittäin on se, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tiedetään, että "jotain tarttis tehdä".

Toinen oleellinen kysymys on: miten pystymme todentamaan, mitä sitten tapahtui. Tämä todentamisen tarve voi liittyä esimerkiksi tuoteturvallisuuteen tai tuotteen laatuun. 

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Oleellista on, että toimenpiteen laukaiseva sensoridata on integroitu kunnossapito- tai laatujärjestelmään, jonka kautta pystytään jäljittämään kaikki toimenpiteet, jotka sensoridatan laukaisun jälkeen on tehty. 

Puhutaan tyypillisesti "palvelupyyntö"- tai "viankorjausprosessista". Oleellinen osa tätä prosessia on jäljitettävyys, ilmoitukset, toimenpiteiden dokumentointi ja jatkotoimenpiteiden luominen (tyypillisesti pidemmälle menevät kuin välittömät toimenpiteet). 

iot ja kunnossapito


Kun varsinainen ihmisten tekemä työ on kytketty sensorien ja IoT laitteiden tuottamiin hälytyksiin, voidaan aukottomasti todentaa se tapahtumaketju, joka kulloinkin on toteutunut. Tämä on edellytys laadun kehittämiselle. 

Laadunhallinnan kultainen sääntö - se, mitä ei voida todentaa, ei ole tapahtunut - pitää hyvin paikkansa tässäkin asiassa. 

Etenkin ehkäisevän, ennakoivan ja parantavan kunnossapidon osalta on oleellista pystyä vetämään yhteen sensorien tuottama data kaikkeen kunnossapidon tuottamaan dataan - jotta voidaan tehdä arviointeja ja analyyseja siitä, mitä tehoa ja hyötyä toiminnalla on saatu aikaiseksi. 

 

Spotilla - kunnossapitojärjestelmään voidaan integroida mitä hyvänsä sensoridataa

Spotillaan voidaan ottaa vastaan mitä hyvänsä sensoridataa, joka voidaan helposti kytkeä kiinni laitteisiin, huoneisiin, tiloihin tai muihin kohteisiin -  ja määritellä juuri niin monta erilaista tapahtumaketjua (prosessia) eri sensori-ilmaisuihin liittyen kuin halutaan.

Spotillan avulla voidaan kunnossapidon kehittämisen ja laadunhallinnan tarpeista lähtien saada merkittävää lisäarvoa nykyisten sensorien tuottamasta datasta. 

Mikä parasta - Spotilla on erittäin kustannustehokas ratkaisu eikä integraatioiden tekeminen ole meille mikään ongelma. 

Oletko kiinnostunut olosuhteiden mittaamisesta sensoreiden avulla?

Toimitamme myös esimerkiksi lämpötilan ja ilmankosteuden mittaamiseen sopivia sensoreita joiden data näytetään Spotilla järjestelmässä - kustannustehokkaasti ja avaimet käteen toimituksena.

 

TUTUSTU SPOTILLAAN

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen

Wilma | elokuuta 24, 2020

Mistä tunnistaa hyvän huolto-ohjelman?

Tässä artikkelissa kuvataan laitteen tai koneen huolto-ohjelman laatimista....

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita