<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sosiaali- ja terveydenhoidon yksiköissä tarvitaan normaaleina aikoina ja kriisitilanteissa oikea tilannekuva henkilösuojavälineiden riittävyydestä - kuten muidenkin terveydenhoidon laitteiden ja välineiden tilanteista.

Henkilösuojavälinetilanteen oikean tilannekuvan luomiseen tarvitaan kolme erillistä näkymää. Horisontaalinen, vertikaalinen ja maantieteellinen näkymä. Miksi tilannekuva on tärkeä? Vain oikea tilannekuva mahdollistaa järkevien päätösten tekemisen.

Miksi tilannekuva ei tällä hetkellä voi olla oikea monessa yksikössä? Siksi, että sadoilla tai tuhansilla yksiköillä, jotka tarvitsevat henkilösuojavälineitä, ei ole käytössään mitään ohjelmistoa, jolla mm. henkilösuojavälineiden hallintaa tehdään.

suojaimet kaavio


Se, että keskusvarasto tietää mitä on tilattu, otettu vastaan ja lähetetty, ei ole sama asia kuin se, että toimipiste- ja yksikkökohtaisesti tiedetään, paljonko eri materiaalia on tosiasiassa jäljellä. Erityisesti kriisitilanteessa toimipaikan saldojen pitäisi päivittyä vähintään kerran päivässä. 

 

tietovirta

 

Edes päivittäin päivittyvää tietoa ei ole käytännössä mahdollista tuottaa, jos käytetään kynää ja paperia, Excel-tiedostoja tai muita historiallisia "varastokirjanpito"-tapoja. Tarvitaan toimiva ratkaisu tuottaa rakenteellisesti hyvää tietoa ja sen avulla läpinäkyvyyttä yli yksikkö-, toimialue- ja maantieteellisten rajojen. Kirjauksia pitää pystyä tekemään nopeasti, helposti ja siten, että tieto on välittömästi muiden saatavilla. 

VARASTOSALDOT

Oikea tilannekuva muodostuu erilaisista näkymistä. 

Horisontaalinen näkymä
 vastaa siihen, miten samalla tasolla olevat toimintayksiköt ovat tietoisia toistensa tilanteesta henkilösuojavälineissä. Tämä näkymä mahdollistaa päivittäisessä toiminnassa esim. lainaamisen toiselta yksilöltä, kun tiedetään, että siellä on välineitä saatavilla. 

Vertikaalinen näkymä vastaa siihen, miten tieto liikkuu organisaation eri portailla, eli lähempänä itse toimintaa, virtaa oikeaa tietoa ylöspäin organisaatiossa, jolloin päätöksiä tehdään oikeilla tiedoilla. 

Maantieteellinen näkymä vastaa siihen, miten eri organisaatioiden välillä voidaan välittää ja jakaa tietoa sekä jonkun alueen sisällä, että selvästi eri alueiden välillä (kunnat, kaupungit, maakunnat jne). Maantieteellisen näkymän avulla voidaan koordinoida toimintaa ja resursseja keskitetään oikeisiin paikkoihin. 

Jos varastosaldoja ylläpidetään vapaamuotoisesti, tiedon laatu on heikkoa, koska ollaan usein tilanteessa, jossa eri toimijat käsittelevät tuotteita eri nimikkeillä, tuotenimillä ja -koodeilla. Tällöin oikean tilannekuvan saaminen vaikeutuu ja esimerkiksi tilaus-toimitusprosessi hidastuu, kun epäselvyyksien selvittämiseen joudutaan käyttämään aikaa. 

Usein kiire on tekijä, joka estää toiminnan kehittämisen ja järkevien asioiden toimeenpanon

Haluamme päällä olevassa korona-pandemiatilanteessa suomalaisena yrityksenä auttaa terveydenhoidon toimintayksikköjä.

Tarjoamme koronakriisin ajaksi ilmaiseksi, vailla kustannuksia, ohjelmistomme ja sen käyttöönoton sosiaali- ja terveydenhoidon toimijoille. 

  • autamme henkilösuojavälineiden hallinnan käyttöönottamisessa 
  • viemme nykyiset saldotiedot varastoihin
  • koulutamme yksikön vastuukäyttäjät
  • autamme yhteisen tilannekuvan luomisessa


Panostamalla nyt väline- ja laitehallinnan parempaan kuntoon saattamiseen, saavutetaan merkittävää tehokkuus- ja laatuetua seuraavien kuukausien ja vuosien aikana. Yhdellä digiloikalla voidaan tuottaa kestövää hyötyä. 

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEEN AVULLA

 

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kadonnutta tietoa etsimässä - laitetietojen hallinnan ABC

Lauri | heinäkuuta 31, 2020

Olipa kerran yritys, jonka laitekannan tiedot olivat oikein ja ajantasalla...

Totta vai tarua? Onko mahdollista, että...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita