<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kalustonhallinnalla ei ole vakiintunutta tai standardia määritelmää. Voidaan ennemmin sanoa, että kalustonhallinta saa kussakin tapauksessa merkityksensä riippuen yrityksen toimialasta ja sen kaluston luonteesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty joitakin rakentamiseen ja teollisuuteen liittyviä koneita ja laitteita, jotka kaikki voidaan käsittää "kalustoksi". 

Kalustonhallinnan yhteisiä ulottuvuuksia, riippumatta siitä mistä kalustosta on kyse, ovat yleensä kaluston hankintaan, takuuseen, sopimukseen, huoltoon, varaosiin tai haltijaan liittyvät tiedot. Kalustonhallinan tarvetta voidaan analysoida esimerkiksi näiden näkökulmien kautta:

 • Miten kallis laite on?
 • Miten paljon laitteita on?
 • Miten tärkeää on, että laite toimii optimaalisesti (käyttöaste)
 • Kohdistuuko laitteeseen lakisääteisiä huoltoja, tarkastuksia, kalibrointeja?
 • Miten paljon hävikkiä kyseisen kaluston kalustoluokkaan kuluuviin laitteisiin liittyy?

Asettamalla kalusto erilaisiin luokkiin ja miettimällä em. kysymyksiä kalustoluokan näkökulmasta, voidaan perustellusti miettiä kalustonhallinnan tarvetta kyseisen kalustoluokan laitteille. 

Minkälaiset ajurit aiheuttavat tarpeen kalustonhallinnalle? Ajureita on sekä yleisiä, että erityisiä. Esimerkiksi terveydenhuollossa vaatimus laiterekisterille ja vaatimukset siitä miten lääkinnällisiä laitteita tulee ylläpitää ovat ajureita sille, että kalustonhallinta hoidetaan hyvin. Toisaalta lakisääteiset, esimerkiksi työ- ja käyttöturvallisuuteen liittyvät vaatimukset aiheuttavat rakennusteollisuudeessa vaatimukset huolehtia käytettävän kaluston huolloista, joka on yksi osa kalustonhallintaa. Niin ikään kalustonhallinnan hävikistä ja laitteiden rikkoontumisesta johtuvat kustannukset aiheuttavat kaikille yrityksille tarpeen tehdä vähintään jonkinlaista kalustonhallintaa.

Mitä enemmän lakisääteisiä vaatimuksia tai mitä enemmän kustannuksia kalustoon on sidottu, sitä korostetumpi tarve yrityksellä tai organisaatiolla on huolehtia kalustonhallinnasta. 

Miten kalustonhallintaa voitaisiin kuvata? Vaikka mitään yhtenäistä ja kokonaisvaltaista kuvausta on vaikeaa tehdä, johtuen edellä mainituista syistä, voidaan kuitenkin laatia kriteeristö jonka perusteella kalustonhallinnan eri ulottuvuudet tuodaan esiin niin, että täyttäessän vähintään joitakin näistä kriteereistä on kyseessä kalustonhallinnan toiminta.

 • Laite- tai kalustorekisteri, joka sisältää perustiedot laitteista
 • Kaluston ylläpito- ja kunnossapitotoiminta (ennakkohuolto- ja korjaushuolto)
 • Kaluston seuranta  ja/tai varaukset (varasto, työmaa, henkilö)
 • Kaluston käyttötiedot (ohjeet, manuaalit jne)
 • Kaluston sopimustiedot (hankintatiedot, hinnat, liittyvät sopimukset jne)
 • Kaluston paikkatieto (missä laite on ollut jonain tiettynä hetkenä)

 

Mikäli kalustonhallinan digitalisointi kiinnostaa, sinua, tässä muutamia jatkolinkkejä:

Lataa kalustonhallinnan prosessikuvaukset ilmaiseksi tästä

Lataa kalustonhallinnan säästölaskuri ilmaisesti tästä

Mikäli sinua kiinnostaa helppokäyttöinen ja tehokas kalustonhallinnan ohjelmisto, tutustu Spotillaan täällä.

 Lue lisää: Mitä tarkoitaa työkoneiden ja työkaluston hallinta? Onko GPS-paikannus kalustonhallinnassa kustannustehokasta? Miten kaluston seuranta ja varaukset on järkevää toteuttaa? Miten estetään kalustohävikkiä? Kalustonhallinnan digitalisoinnin ABC. Minkälainen on toimiva laitekortti tai konekortti?

 

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kadonnutta tietoa etsimässä - laitetietojen hallinnan ABC

Lauri | heinäkuuta 31, 2020

Olipa kerran yritys, jonka laitekannan tiedot olivat oikein ja ajantasalla...

Totta vai tarua? Onko mahdollista, että...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Spotilla asiakastarina - Malviala Oy

Jouni | maaliskuuta 6, 2020

Malviala on ylpeästi suomalainen perheyritys, jonka perinteikkäissä tuotteissa maistuu kokemus ja tekemisen ilo. Kuten...

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita