Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Se on kattoterminä huomattavasti laajempi kuin huolto. 
Konkreettisten toimien lisäksi kunnossapitoon liittyy keskeisenä osana oma ajattelutapa.

Ennakoivalla kunnossapito on osa kokonaiskunnossapitoa, joka sisältää myös korjaanvan kunnossapidon. Voidaan puhua myös ennakko- ja määräaikaishuolloista tai ehkäisevästä kunnossapidosta sekä korjaushuolloista. Laitteiden korjaaminen on välttämätöntä silloin kun ne rikkoontuvat, kun taas ennakoivassa huollossa voidaan näennäisesti "säästää" jättämällä se vain kokonaan tai osittain tekemättä.

Oleellista on ymmärtää, että jättämällä ennakoiva kunnossapito tekemättä, joudutaan väistämättä jollakin aikajänteellä maksamaan enemmän korjaavasta kunnossapidosta. 

image

Ennakoivan kunnossapidon osalta on määriteltävä laite- ja konekohtaisesti se määrä ennakoivaa kunnossapitoa, jolla optimoidaan kustannustehokkuus huomioiden tuotannon menetykset ja korjaavan kunnossapidon kustannukkset. Yllä olevassa kuvassa on esitetty perusteet, jolla em. optimaalinen määrä voidaan perustella. 

Varsinaisen kunnossapito-ohjelman määrittämisen tulee perustua tunnettuihin tietoihin esimerkiksi, turvallisuuteen, varaosasaatavuuteen, toimitusaikoihin, ympäristövaikutuksiin ja muihin näkökulmiin peilaten. Käytännön kannalta taas on tärkeää, että ennakoiva kunnossapito toteutetaan laadukkaasti siten kuin se on kunnossapito-ohjelmassa määritelty. 

image-3

Yllä olevassa kaaviossa on havainnollistettu sitä pohdintaa, jota tulee harjoittaa kunnossapito-ohjelman määrittämisessä eri laitteille ja koneille. 

Kun ohjelma on määritelty, se tulee mallintaa soveltuvaan kunnossapitojärjestelmään, jonka avulla varmistetaan, että huollot on tehty asianmukaisesti ja laadukkaasti. 

 

Lisää tietoa kunnossapidosta täällä.

Tutustu Spotilla kunnossapitosovellukseen täällä

Lue lisää: Sähköinen talokirja, Kiinteistön huoltokirjaMitä on ennakoiva kunnossapito? Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?  Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä