<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hyvän kunnossapidon määritelmä voidaan toimialasta riippumatta määritellä "universaalisti" (katso myös blogikirjoitus ennakoivasta kunnossapidosta), mutta käytännön elämän kannalta voi olla hedelmällisempää miettiä sen määrittelyä yrityksen toiminnan ja toimialan mukaan.

Jos lähtökohdaksi hyvälle kunnossapidolle määritellään se, että kunnossapidettävän kohteen (oli se sitten, kiinteistö, tuotantolinja, kone tai laite) tulee kunnossapidon avulla a) maksimoida tuotot ja b) minimoida tappiot, on tämän jälkeen tunnistettava ne asiat joilla edellä mainitut tavoitteet toteutuvat. 

Mechanic with wrenches in pocket at the repair garage

Esimerkiksi kiinteistötoimialalla voidaan tunnistaa seuraavia kunnossapidon kannalta tärkeitä asioita, joiden avulla tavoitteet saavutetaan ja hyvän kunnossapidon määritelmä toteutuu:

  • Kiinteistön lakisääteiset kunnossapitovelvoitteet täytetään (esim. ympäristö- ja paloturvallisuus)
  • Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) mukaiset kunnossapitotoimet toteutetaan suunnitelman mukaisesti
  • Päivä, viikko- ja kuukausiohjelman mukaiset kunnossapitotehtävät on hoidettu laadukkaasti ja suunnitelman mukaisesti
  • Käyttäjiltä tulevat (kiireelliset) kunnossapitotarpeet ohjataan tehokkaasti päivittäishuollon tehtäviksi

Kun omaa toimialaa ja toimintaa koskevat avaintekijät on selvillä, jää tämän jälkeen ratkaistavaksi kaksi  tärkeää kysymystä:

  • Miten avaintekijöiden edellyttämä toiminta saadaan käytännössä toteutettua?
  • Miten toiminta saadaan toteutettua kustannustehokkaasti?

Käytännössä toiminta pitää suunnitella (yleensä osana laatujärjestelmää) ja ratkaista sen yhteydessä esimerkikis käytettävät työkalut, kuten sähköiset huoltokirjat tai kunnossapitojärjestelmät. Palveluiden hankinta (ulkoistettu kunnossapito) edellyttää usein kilpailuttamista, joka onkin tärkeä vaihe vastuiden ja käytännön toimintaa koskevien vaatimuksien määrittelyssä. 

 

Spotilla on helppokäyttöinen, kevyt ja kustannustehokas kunnossapitojärjestelmä. 

Lue täällä lisää kirjoituksiamme kunnossapidosta.

Lue lisää: Sähköinen talokirja, Kiinteistön huoltokirjaMitä on ennakoiva kunnossapito? Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?  Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen

Wilma | elokuuta 24, 2020

Mistä tunnistaa hyvän huolto-ohjelman?

Tässä artikkelissa kuvataan laitteen tai koneen huolto-ohjelman laatimista....

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kiinteistön huolto- ja ylläpitotehtävien suunnittelu ja määrittäminen

Lauri | marraskuuta 14, 2018

Onko aika määrittää tai suunnitella kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotehtävät? 

Haluamme jakaa laatimiamme mallipohjia...

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita