<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MES, ERP VAI KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ?

Tuotannonohjausjärjestelmät kuten ERP (Enterprise Resource Planning) ja MES (Manufacuring Execution Systems) pyrivät optimoimaan tuotannon tehokkuutta sen kaikilla tasoilla. Laajassa kuvassa kyseeseen tulevat koko tuotantoketjun eri osat, kuten hankinta ja ostaminen, varastonhallinta, tuotantokoneiden operointi, henkilöstösuunnittelu ja logistiikka. Entäpä sitten kunnossapito?

Kunnossapito ja sen optimointiin tarkoitetut järjestelmät (CCMS Computerized Maintenance Management System) pyrkivät tukemaan tuotannon toimintaa siten, että korjaavaa kunnossapitoa tarvitaan mahdollisimman vähän. Kunnossapitoa on laadullisesti liian helppoa laiminlyödä ja toisaalta usein ei nähdä, mitä kokonaiskustannuksia tästä laiminlyönnistä tosiasiassa aiheutuu. 

Usein MES ja ERP ratkaisut eivät sisällä tarpeellisia toimintoja kunnossapidon tarpeisiin - tai nämä ominaisuudet ovat liian vaikeita, kalliita ja työläitä ottaa käyttöön jokapäiväisessä toiminnassa. 


ONKO EXCEL RIITTÄVÄ KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ?

Juuri koskaan ei ole järkevää hankkia kallista ja vaikeasti käyttöönotettavaa ERP tai MES järjestelmää kunnossapitotoimintaan - mutta liioin ei ole järkevää yrittää hoitaa kunnossapitotoimintaa laadukkaasti ja tehokkaasti vain Excelin avulla. Toimiva kunnossapitojärjestelmä tulee pystyä rakentamaan lattialta lähtien siten, että se vastaa niihin kunnossapito-organisaation tarpeisiin, joita varten se hankitaan. 

Industrial worker working on machine in factory

Kunnossapitojärjestelmän tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Vikailmoitusten luonti, vastaanotto ja käsittely
 • Ennakoivan kunnossapidon töiden suunnittelu ja resursointi
 • Kunnossapitokustannusten seuranta
 • Kunnossapitodokumentaation hallinta
 • Raportointi em. kokonaisuuksiin liittyen

Näiden ominaisuuksien toteuttaminen Excelillä on sanalla sanoen mahdotonta ja usein käy niin, että näiden - kunnossapidon kannalta tärkeiden - ominaisuuksien toteutuminen ERP ja MES järjestelmissä voi jäädä lasten kenkiin - kun pääfokus on tuotannonohjauksessa. 

Tiedon integraatio yrityksen eri järjestelmien välillä on tänä päivänä äärimmäisen tärkeää. Kunnossapitojärjestelmä tuottaa tärkeää tietoa organisaation päätöksenteon tueksi ja siksi on tärkeää, että kunnossapitoa ei toteuteta käsikirjanpidolla, Excelillä tai sellaisella järjestelmällä, joka ei vain toimi. Toimivan kunnossapitojärjestelmän tunnistaa siitä, että:

 • Sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa
 • Sen käyttö on helppoa ja henkilöstö sitoutuu siihen
 • Se tuottaa todennettavaa hyötyä organisaatiolle heti käyttöönotosta alkaen

MITKÄ TEKIJÄT PUOLTAVAT KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA?

Kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoa kannattaisi harkita ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • Ennakoivan kunnossapidon ohjelmaa ei ole
 • Korjaavan kunnossapidon vaste- ja läpimenoaikoja ei tiedetä
 • Kunnossapidon kustannuksia ei pystytä raportoimaan 

 

Kunnossapitojärjestelmän ei tarvitse olla kaikenkattava ERP- tai MES-järjestelmä. Kunnossapitojärjestelmä voi myös olla kevyt, mobiili ja helppokäyttöinen ratkaisu, josta käyttäjät aidosti pitävät. 

 

Lisätietoja

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kunnossapidon eri työjonojen tehokas hallinta

Harri | kesäkuuta 22, 2020

Mitä ovat erilaiset kunnossapidon tai ylläpidon työjonot?

Kaikki laitteiden, koneiden tai kaluston ylläpidosta vastaavat...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Lauri

Posted by:- Lauri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita