<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä Lean tarkoittaa?

Lean on johtamisfilosofia, joka tähtää virtaustehokkuuden kasvattamiseen, hukan poistamiseen ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Lean on strategia tai johtamisfilosofia, jota noudattava organisaatio ottaa päivittäin pieniä askeleita kehittääkseen toimintaansa kaikilla liiketoimintansa alueilla. 

Jotta pieniäkään askeleita saadaan otettua, on organisaatiolla oltava kerättynä oikeaa tietoa niistä asioista, joita halutaan kehittää.

Lean voidaan käsittää

  • filosofiana, kulttuurina, arvoina, elämäntapana, ajattelutapana…
  • parannuskeinona, laatujärjestelmänä, tuotantojärjestelmänä…
  • menetelmänä, työkaluna, tuhlauksen poistamisena…

 

Mitä 5s tarkoittaa?

Nimensä mukaisesti 5s koostuu viidestä vaiheesta:

  • Sortteeraus
  • Systematisointi
  • Siivous
  • Standardisointi
  • Seuranta

5s on jokapäiväinen ja jokaisen työntekijän työhön kuuluva toimintamalli - tehtävänimikkeeseen katsomatta. 5s on yksi Lean johtamismisfilosofian perustyökaluista. 5s menetelmän tarkoituksena on  tunnistaa ja poistaa erilaista hukkaa yrityksen toiminnasta. 

 

Miten 5s ja Lean liittyvät kunnossapitoon ja kunnossapitojärjestelmään?

Kunnossapito-organisaatio on kriittinen toimija tuotantoprosessissa. Kunnossapitoa suorittavat henkilöt toimivat siellä missä tuotanto, koneet ja muut prosessiin osallistuvat henkilötkin ovat. Kunnossapidon onnistuminen vähentää tuotantokatkoksia ja koneiden ja laitteiden toimimattomuudesta johtuvaa hävikkiä. Lean filosofian - eli jatkuvan parantamisen filosofian noudattaminen kunnossapitotoiminnassa on erinomaisen järkevä tavoite!

Omassa roolissaan kunnossapito törmää päivittäin niihin asioihin, jotka joko toimivat tai eivät toimi. Tämä positio antaa kunnossapidon toimijoille paljon perspektiiviä ottaa kantaa asioihin ja tuoda esiin kehittämiskohtia.

Hyvän kunnossapitojärjestelmän (= prosessi ja sitä tukeva työkalu eli ohjelmisto) tulisi pystyä tuottamaan Lean johtamisfilosofian mukaista tietoa siitä, mitä parannettavaa ja kehitettävää kunnossapidossa on. 

 

Entäpä sitten käytännössä?

Käytännössä kaikki lähtee siitä, että yrityksen johto sitoutuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Heti tämän jälkeen on syytä miettiä, miten henkilöstö käytännössä pystyy osallistumaan jatkuvan parantamisen toimintaan.

Monessa yrityksessä käytetään edelleen paperilappuja, joilla kerätään esimerkiksi henkilöstön jättämiä kehitysehdotuksia (kutsutaan usein myös "Kaizen"-ilmoituksiksi). Esimerkiksi kunnossapitojärjestelmä, joka sisältää mahdollisuuden sähköisen lomakkeiden ja niihin liittyvän prosessin hallitsemiseen, on erinomainen vaihtoehto korvata paperilomakkeet sähköisillä lomakkeilla. 

Ota loikka eteenpäin 5s leanfilosofian toteuttamisessa ottamalla käyttöön helppokäyttöinen Spotilla kunnossapitojärjestelmä. 

 

TUTUSTU SPOTILLAAN

 

Spotilla kunnossapitojärjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset ominaisuudet 5s Lean filosofian toteuttamiseen sekä kunnossapidossa - että koko tuotanto-organisaation toimintaan liittyen. 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen

Wilma | elokuuta 24, 2020

Mistä tunnistaa hyvän huolto-ohjelman?

Tässä artikkelissa kuvataan laitteen tai koneen huolto-ohjelman laatimista....

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita