<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Onko kunnossapidolla merkitystä laadunhallinnassa?

Esimerkiksi tämä arkinen tilanne on tuttu meille kaikille: kone tai laite vikaantuu ja työn tekeminen hidastuu, estyy tai muuttuu tehottomaksi. Tarvitaan apua ja aletaan ratkaista ongelmaa: kenelle soitan? Mihin jätän vikailmoituksen? Miten nopeasti kone tullaan korjaamaan?


Koneen käyttäjän näkökulmasta merkityksellistä on nimenomaan se, miten ongelma saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti, jotta normaali toiminta voi jatkua. Laadunhallinnan kannalta keskeistä on tutkia koko prosessia: vikaantumisten estäminen, viankorjausprosessi ja jatkuva parantaminen.

Laatutoiminto näkee kokonaisuuden: huonosti toimivat tai herkästi vikaantuvat koneet aiheuttavat todennäköisesti poikkeamia tuotettavien tuotteiden laatuun, pahimmillaan myös näiden turvallisuuteen. Siksi kunnossapidolla on äärimmäisen tärkeä merkitys laadunhallinnassa. Laadunhallintaa koskevat standardit, kuten ISO9001, BRC tai FSSC asettavat tiukkoja vaatimuksia sille, miten kunnossapitoa tulee toteuttaa.

Mitä paremmin ennakoiva kunnossapito on optimoitu, sitä vähemmän korjaavaa kunnossapitoa tarvitaan. Toisaalta: mitä paremmin korjaava kunnossapito toimii, sitä vähemmän haittaa ja riskiä laadulle vikatilanteet aiheuttavat. 

Kunnossapidon tilaa voidaan esittää tällä kuvalla, jossa lähtötaso (ensimmäinen porras) on korjaavan kunnossapidon hallinta ja paras taso parantavaan kunnossapitoon keskittyminen. 

kunnossapidon tasot

 

Miten organisoida kunnossapito laatupoikkeamien hallitsemiseksi?

Perinteiset menetelmät ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan eivät tahdo toimia nykypäivänä, sillä lähes jokaista työtehtävää koskeva kiivas tahti ei salli hitaita ja laadun kannalta epävarmoja prosesseja.

Perinteisiä tapoja hallita kunnossapitoa ovat esimerkiksi:

 • Paperinen huoltovihko, johon kirjataan asioita koneeseen liittyen
 • Vain puhelimitse tehtävät ilmoitukset tai puhelimitse ja sähköpostitse lähetettävät ilmoitukset
 • Sekalainen tapa hallita tietoa: WhatsApp, Excel, Sähköposti jne.
 • Vain tietokoneella tai tableteilla toimiva sovellukset, joihin vain harvoilla pääsy
 • Vain koneenkäyttäjän työasemalta käytettävät ohjelmistot


Tarvitaan moderneja tapoja hallita kunnossapitoa. 

Spotilla kunnossapito - Malviala Oy - Asiakastarina


Mitkä ovat modernin kunnossapidon menetelmän keskeisiä tekijöitä?

Keskeisiä tekijöitä kunnossapidon hallinnassa modernilla tavalla ovat:

 • Oikea tieto käytettävissä mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta
 • Läpinäkyvyys: tuotannon esimiehet, laatutoiminta ja kunnossapito-organisaatio pääsevät käsiksi tietoihin ja näkevät reaaliaikaisesti mitä tapahtuu
 • Luotettava tapa dokumentoida asioita: sähköinen käyttöpäiväkirja, valokuvadokumentaatiot, mittauslukemat ja raportit

 

Olemme keskustelleet paljon asiakkaidemme kanssa siitä, mitkä ovat olleet niitä tärkeitä asioita, joissa Spotilla kunnossapitojärjestelmä on tuonut apua käytännön työn haasteisiin. Tärkeimmiksi asioiksi on kerta toisensa jälkeen nousseet:

 • Helppokäyttöisyys
 • Mobiilisovellukset
 • Joustavuus ja mukautuvuus
 • Tiedon läpinäkyvyys


Spotilla soveltuu toimialasta riippumatta kunnossapidon kehittämiseen ja viemiseen 2020-luvulle. Spotillan avulla minkä hyvänsä laadunhallintajärjestelmän tai laatustandardin vaatimukset pystytään täysimääräisesti täyttämään.

 

TUTUSTU SPOTILLAAN

 

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen

Wilma | elokuuta 24, 2020

Mistä tunnistaa hyvän huolto-ohjelman?

Tässä artikkelissa kuvataan laitteen tai koneen huolto-ohjelman laatimista....

Jouni

Posted by:- Jouni

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita