<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ongelmien ratkaisun ongelma on usein kiire, mutta....

Moni haaste ja ongelma voidaan kyllä ratkaista, jos vaan ehditään hetken aikaa pohtia niiden juurisyitä ja tutkia vaihtoehtoisia tapoja asioiden ratkaisemiseksi. Ihmistä ei tässä asiassa todellakaan pidä unohtaa. Vasta kun koneet ja robotit - ehkä joskus - suorittavat kaiken kunnossapidon itsenäisesti (itse ongelmat ratkaisten), voidaan ihminen unohtaa yhtälöstä. 

Ongelmien ratkaisemisen alkaa siitä, että otetaan pieneksi hetkeksi askel taaksepäin arjen hektisyydestä ja selvitetään juurisyyt ja kartoitetaan erilaiset tiet eteenpäin ongelmien juurisyiden ratkaisemiseksi. 

Mikä on ihmiselle tärkeää ongelmanratkaisussa? 

Oli kyse sitten kunnossapidon ylläpitopäälliköstä tai huoltoasentajasta, molemmilla on päivittäin haasteita ja ongelmia ratkaistavanaan. Molemmet arvostavat tässä todennäköisesti sitä, että:

 • On olemassa toimivia työkaluja joita käyttää ongelmanratkaisuun
 • On olemassa selkeä menetelmä - tapa toimia tai "prosessi", jolla työ suoritetaan
 • On olemassa tehokas tapa välittää tietoa eteenpäin siitä, miten ongelmaa ratkaistaan
 • On olemassa selkeä tapa sille, että ongelma jota ei pystytä ratkaisemaan saadaan eskaloitua eteen, ylös tai sivulleppäin - jotta se saataisiin ratkaistua.

 

Eräs juurisyy kunnossapidon ongelmille

Tässä esimerkissä on esitetty eräs tyypillinen haaste kunnossapitoon liittyen, joka nimeltään "informaatiotulva" ja sen juurisyy löytyy huonoista työkaluista.

 

kunnossapito informaatiotulva


Moni asiakkaamme on ollut juuri tämänkaltisessa tilanteessa. Sinänsä "kaikki toimii", mutta kukaan ei ole erityisen tyytyväinen tilanteeseen. Ongelmia tulee, koska tilanne johtaa pitkään jatkuessaan sellaiseen tosiasialliseen tilanteeseen, jossa kaikkia töitä ei saada tehtyä, dokumentaatio on puutteellinen ja laatua ei pystytä takaamaan. 

Miten tätä juuriongelmaa lähdetään ratkaisemaan?

 • Tunnistetaan, että jos työkalut (kunnossapitojärjestelmä) ei ole sellainen joka mahdollistaa tehokkaan tiedon käsittelyn, asia pitää korjata
 • Hyväksytään, että ihmisten pitää pystyä muuttamaan sitä tapaa, jolla toimitaan, jotta organisaatio saavuttaa tavoitteensa

 

Ratkaisun avaimet 

Hyvä kunnossapitojärjestelmä pitää sisällään kaikki ne toiminnot, joita yllä olevassa kuvassa esiteltiin, minkä lisäksi se voi sisältää lukuisia muita kunnossapitoa tukevia asioita. 

Hyvän kunnossapitojärjestelmän lisäksi tarvitaan toimivat prosessit, jotka auttavat organisaatiota toimimaan oikein ja tehokkaasti esimerkiksi näissä tyypillisissä tilanteissa:

 • Vikailmoitukset
 • Ennakkohuollon tehtävät
 • Laatupoikkeamat
 • Lean, Kaizen, 5s ja muut vastaavat ilmoitukset/tehtävät
 • Varaosien hallinta

 

Kaiken keskiössä on se, että ne työkalut ja sovitut toimintamallit joilla työkaluja käytetään tukevat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa - tämä on mahdollista vain silloin, kun ihmiset kokevat että työkalu on toimiva ja helpottaa arkea. 

 

TUTUSTU SPOTILLAAN

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Lauri

Posted by:- Lauri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita