Mitä on tärkeä pitää mielessä, kun puhutaan kunnossapidon laadusta ja laatujärjestelmistä? Ei mitään erityistä - voisi joku sanoa - mikä on sinänsä totta, mutta toisaalta alan parhaat opit ja käytänteet olisi syytä saada mukaan omaan laatujärjestelmään, jotta sen hyödyt realisoituisivat käytännön elämässä.

Ensin käsi sydämelle - onko yrityksesi seinällä ISO9001:2008 (tai 2015) sertifikaatti, mutta suurin on toimintaportaan henkilöstöstä ei tiedä mitä laatujärjestelmässä sanotaan tai mitä sen on tarkoitus edustaa? Tilanne ei ole poikkeuksellinen - vaan valitettavan yleinen. Miksi näin on ja miten tilanne korjataan?

Lyhyt vastaus on: johdon sitoutumisella toiminnan jatkuvaan parantamiseen, mikä nykypäivänä tarkoittaa yhtenä tärkeänä osa-alueena digitaalisten järjestelmien yhteensopivuutta ja yhteentoimivuutta käytännön työn ja muiden järjestelmien kanssa. Koska juuri mitään työtä ei nykypävänä kunnossapitotoiminnassa voi tehdä ilman tietojärjestelmiä, on näiden järjestelmien toimiminen kaiken A ja O siinä, että "prosessi toimii". 

Mitä järjestelmien toimiminen tarkoittaa? Laatujärjestelmän näkökulmasta sitä, että ne tukevat saumattomasti laatujärjestelmässä kuvattujen ydinprosessien toimintaa. Esimerkiksi: kaikki tieto joka kunnossapitoon liittyy ja jota työntekijä työn suorittamisessa tarvitsee, on soveltuvan tietojärjestelmän kautta helposti saatavilla, helposti käytettävissä ja helposti jalostettavissa. Jos näin ei ole - silloin prosessi ei toimi tai se toimii tehottomasti. Jos prosessi ei toimi eikä sitä kehitetä - laatujärjestelmä ei toimi. 

Miksi tietojärjestelmät ovat tärkeitä kunnossapidon laadunhallinnassa? Mitä monimutkaisempi tai laajempi on kunnossapidon kohteena oleva yksittäinen laite tai kokonaisuus, sitä oleellisempaa on, että toiminta ei perustu yksittäisten työntekijöien "hiljaisen tiedon" varaan - vaan että tieto on yhteistä pääomaa kaikille työtä suorittaville. Vastaavasti toiminnan tehokkuus - se, että työntekijä on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden työkalujen ja varaosien kanssa - ei ole mahdollista ilman tietoa. Tietoa, jota nykypäivänä on mahdotonta hallita verkkolevylle tallenetulla Excel-työkirjalla tai paperilapuilla. 

Oikeanlaiset tietojärjestelmät luovat mahdollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen ja kilpailuedun saamiseen - samalla kun ne mahdollistavat laatujärjestelmään kuvattujen prosessien tehokkaan toiminnan ja arvon tuottamisen asiakkaalle. 

Lue täältä lisää Spotilla - kunnossapitosovelluksesta. Spotilla on helppokäyttöinen mutta paljon ominaisuuksia sisältävä kunnossapitojärjestelmä, jolla saat siirrettyä oikean tiedon, oikeille henkilöille, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

Lue lisää: Sähköinen talokirja, Kiinteistön huoltokirjaMitä on ennakoiva kunnossapito? Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?  Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Nykyteknologiaa ääriolosuhteissa! Mikä on kestävä laitemerkintä?

Jouni | lokakuuta 23, 2019

”E pur si muove!”  totesi Galileo Galilei vuonna 1633. Nyt vuonna 2019 olemme todenneet, että ”Se toimii edelleen!"

Tähän liittyvät blogitekstit:

Laadukas huoltoraportti - laadun ja asiakastyytyväisyyden perusta

Harri | syyskuuta 18, 2019

Huoltoraportti on sekä seloste tehdyistä toimenpiteistä, että todennettava jälki tehdystä työstä. Kaikkien huoltopalveluita...

Lauri

Posted by:- Lauri

spotilla ohjelmisto

Uusimia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita