<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jotkut meistä saattavat muistaa eräässä Vares - elokuvassa olleen kohtauksen, jossa mies haluaa ostaa auton. Kysyttäessä minkälaisen auton, hän vastaa: "Halpa ja hyvä" - johon myyjä toteaakin iloisesti: "Ai sä haluat kaksi autoa?". 

Samaa analogiaaa voi käyttää esimerkiksi IT-ohjelmistojen valinnassa. Sen lisäksi että "hyvä" ja "halpa" tarkoittavat eri asioita eri ihmisille, joudutaan ne usein pilkkomaan vielä paljon pienempiin osakokonaisuuksiin yhteisen ymmärräyksen saavuttamiseksi.

Mitä vaaditaan terveydenhuollon laitteiden laiterekisteriltä ja seurantajärjestelmältä?

Valviran sivuilla on kerrottu kattavasti siitä, mikä laite on tulkittava terveydenhuollon laitteeksi. Valvira on myös julkaissut artikkelin otsikolla "Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä kuntoon kattavasti", jossa todetaan että:

"Seurantajärjestelmä on laajempi kokonaisuus kuin laiterekisteri, vaikka laiterekisteriä voidaankin pitää seurantajärjestelmän ytimenä. On hyvä tiedostaa, että seurantajärjestelmään tulee sisällyttää muutkin kuin sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet. Tämä tarkoittaa, että myös mekaaniset ja hydrauliset laitteet kuten myös lääkinnällisiksi laitteiksi luokitellut ohjelmistot ja potilaille luovutetut laitteet tulee kirjata seurantajärjestelmään."

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista sisältää keskeiset vaatimukset, jotka hyvän laiterekisterin tulee omata ja joita ovat ainakin:

- Tapa osoittaa pätevät henkilöt laitteen käyttöön

- Tapa osoittaa laitteisiin liittyvät vastuut ja vastuuhenkilöt

- Tapa tuoda käyttöohjeet helposti laitteen käyttäjien saataville

- Laitteen säätöä, ylläpito ja huoltoa koskevat ohjeet sekä todennettu dokumentointi tehdyistä huolloista

- Tapa tehdä vaaratilanneilmoitus, silloin kuin laitteen ominaisuus, suorituskyvyn poikkeama, riittämätön merkintä, riittämätön tai virheellinenkäyttöohje tai käyttö on ollut vaaratilanteen syynä

Lisäksi laiterekisterin olisi toiminnallisesti järkevää pystyä myös täyttämään em. laissa asetettu vaatimus seurantajärjestelmästä, johon tulee pystyä kirjaamaan:

- jäljitettävyyden edellyttämät tiedot toimintayksikön käytössä olevista, edelleen luovuttamista tai muutoin hallinnassa olevista sekä potilaaseen asennetuista laitteista;

- laitteen käytön yhteydessä syntyneisiin vaaratilanteisiin liittyvät tiedot; ja

- tiedot, jotka osoittavat, että ammattimainen käyttäjä on huolehtinut 24 §:ssä säädetyistä velvoitteista.

Onko mahdollista, että em. vaatimukset täyttävä järjestelmä olisi sekä halpa että hyvä?

Palataksemme alkuun, se mikä on esimerkiksi hyvä ja/tai halpa tietojärjestelmä on subjektiivinen näkemys, mikä perustuu usein henkilön asemaan tai rooliin yrityksessä tai organisaatiossa. Siinä missä jollekin henkilölle 12-24kk kestävä ERP projekti jossa implementoidaan kokonaisvaltainen ja kaikenkattava tietojärjestelmä organisaation koko käyttöön edustaa "hyvää ja halpaa", joku toinen näkee helppokäyttöisen, välittömästi käyttövalmiin ratkaisun, joka ei välttämättä maksa paljoa, kannattavampana. 

Oleellista on tunnistaa, että kaikilla organisaatioilla, isoilla ja pienillä, on aina sama perustilanne kaikessa toiminnassaan:

A) Tilanne jossa olemme juuri nyt

B) Tilanne johon haluamme päästä

C) Käytössämme olevat tosiasialliset resurssit (osaavat ihmiset, rahalliset resurssit, ajalliset resurssit).

Liian usein organisaatiot pyrkivät kuvaamaan tilanteen B ("tavoitetila") sellaisena unelmana, johon tosiasiallisesti resursseilla ("C") ei ole mitään mahdollisuutta päästä. Silti käynnistetään mittava projekti, joka sekä viivästyy että maksaa enemmän kuin oltiin ajateltu. Näissä tilanteissa olisi aina järkevää miettiä asiaa myös näin:

A) Tilanne jossa olemme juuri nyt

B) Tilanne jossa täytämme tärkeimmät tavoitteemme 

C) Tosiasialliset ratkaisut joiden avulla voimme 1) määrätyssä ajassa 2) käytössämme olevilla resursseilla saavuttaa tilanteen B.

Kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa siitä, miten toimintaa pystytään helpottamaan ja parantaan ohjelmistojen avulla, nousee helppokäyttöisyys ja joustavuus usein keskiöön. Juuri näistä syistä olemme kehittäneet Spotilla- ohjelmistopalvelun sellaiseksi, että loppukäyttäjän osalta käyttäminen on mahdollisimman helppoa ja ennen kaikkea mobiilia (iOS ja Android sovellukset). 

Oli kyse sitten pienestä tai suuresta määrästä laitteita ja käyttäjiä, palvelumme skaalautuu asiakkaamme tarpeen mukaan. 

Täällä lisää artikkeleita terveydenhuollon laiterekisteriä koskien.

Ota meihin yhteyttä niin katsotaan voimmeko auttaa teitä?

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Mitä laki sanoo terveydenhuollon laiterekisteristä?

Harri | kesäkuuta 12, 2019

Taustana tälle artikkelille toimii Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, joka sisältää keskeiset vaatimukset,...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Omavalvontasuunnitelman laadinta - muista nämä asiat

Lauri | huhtikuuta 23, 2019

Valviran ohjeistuksen mukaisesti, ”omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen...

Harri

Posted by:- Harri

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita