<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BRC Food Safety System on standardi elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden laadun varmistamiseksi. BRC-standardin (British Retail Consortium) kehitti ensin brittiläinen supermarketketjuyhdistys. BRC  standardi edellyttää alan yritysten noudattavan sen määräyksiä elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.
BRC standardin keskeiset seikat ovat:

  • Ylimmän johdon sitoutuminen
  • HACCP-järjestelmä
  • Laadunhallintajärjestelmä
  • Toimintaympäristön hallinta (Tehdas ja ympäristö)
  • Tuotteen hallinta
  • Prosessin ohjaus
  • Henkilöstön osaaminen ja hygieniastandardit
  • Riskialueet
  • Vaihdetut tuotteet (ei valmistetut)

 

BRC standardin vaatimukset kunnossapidolle

Standardin version 7 kunnossapitoon liittyvät vaatimukset on listattu tähän artikkeliin, helpottamaan oman toiminnan ja standardin vaatimusten vertailua kunnossapidon osalta.

2.2.1 - Kunnossapidossa on oltava ennakkohuolto-ohjelma laitteille ja kiinteistöille

3.5.3.1 - Myös ulkoistetun kunnossapidon osalta on oltava dokumentoitu prosessi toimittajien hyväksyntään ja valvontaan

4.1.2 - Myös tuotantotilan ukopuolisten alueiden tulee olla kunnossapidon parissa

4.7 - On oltava tehokas kunnossapito-ohjelma kontaminaation ja mahdollisten rikkoutumisten estämiseksi kiinteistössä ja tuotantokoneilla

4.7.1 - Dokumentoitu ennakkohuolto-ohjelma tai kunnonvalvontajärjestelmä on oltava kaikille tuotantolaitteille. Huolto-ohjelma on määriteltävä kun laitteet otetaan käyttöön.

4.7.2 - Kohdan 4.7.1 lisäksi, siellä missä on riski kontaminaatiolle vierasesineiden toimesta on tehtävä tarkastuksia määritellyin aikavälein. Nämä tarkastukset ja niiden tulokset on dokumentoitava. 

4.7.3 - Milloin korjaushuoltoja tehdään, tulee ne hallita siten, että tuotteen turvallisuus ei vaarannu. Mikäli isompi korjaus tarvitaan, tulee se tehdä välittömästi tuotannon sen salliessa, kuitenkin määritellyn aikataulun puitteissa

4.7.4 Laitos varmistaa, että tuotteen turvallisuus ei vaarannu huoltojen ja niitä seuraavien puhdistustoimien yhteydessä. Kaikkea kunnossapitoa seuraa dokumentoitu hygieniavapautusprosessi, joka varmistaa että kontaminaatiota aiheuttavat tekijät on poistettu laitteista ja koneista

4.7.5 Korkean riskin alueilla tehdyt kunnossapitotyöt tehdään niin että ne ovat alue-erottelun mukaisia. Milloin se on mahdollista, tulee käytet välineet ja laitteet säilyttää alue-erottelun mukaisesti yhdellä alueella

4.7.6 Materiaalien ja välineiden joita tarvitaan kunnossapidossa (kuten esim. voiteluöljy) jotka voivat suorasti tai epäsuorasti olla raaka-aineiden kanssa tekemisessä, tulee olla ruokastandardien mukaisia

4.7.7 Huollon varastot/työpisteet pidetään siiteinä ja on olemassa valvontamekanismit joilla varmistetaan esineiden kulkeutumisen estäminen tuotantoon tai varastoalueille

4.11.1 Yleinen kunnossapito - kiinteistö ja alueet on pidettävä siiteinä, toimivina ja hygienisina

4.16.4 Kaikilla tuotteidein kuljettamiseen/nostamiseen/lastaamiseen liittyvillä ajoneuvoilla tulee olla dokumentoitu kunnossapito- ja siisteysjärjestelmä josta ilmenee tehdyt toimenpiteet. 

 

Käytännössä standardin mukainen toiminta edellyttää tehokasta sähköistä kunnossapitojärjestelmää, joka on riittävän selkeä ja helppokäyttöinen jotta se saadaan toimivaksi osaksi kunnossapidon arkea. 

 

TUTUSTU SPOTILLAAN

 

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kunnossapidon eri työjonojen tehokas hallinta

Harri | kesäkuuta 22, 2020

Mitä ovat erilaiset kunnossapidon tai ylläpidon työjonot?

Kaikki laitteiden, koneiden tai kaluston ylläpidosta vastaavat...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Jouni

Posted by:- Jouni

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita