Lauri

Onko terveydenhuollon laiterekisterin ylläpito aina vain hukattua ajankäyttöä?

Lue lisää

Omavalvontasuunnitelma tulee laatia toimipaikoittain ja laatimisen vastuu kuuluu terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle. Hänen on huolehdittava ja varmistettava, että terveydenhuollon käytössä olevat laitteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja ne ovat terveydenhuollon laiterekisterissä ja omavalvonta suunnitelmassa.

Lue lisää

Olisiko se mukavampaa, jos terveydenhuollon laiterekisteri ja seurantajärjestelmä vain kulkisi taskussa? Kaikki vikailmoitukset huoltopyynnöt voisi tehdä saman tien suoraan älypuhelimella? Ilman mitään ylimääräistä sähellystä tai tarkistamista?

Lue lisää

Kunnossapidon huoltotehtävien suunnittelu, määrittäminen ja aikataulutus. Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja dokumentointi on helppoa. Kunnossapitojärjestelmät voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä kunnossapitojärjestelmiä, kuten Spotilla

Lue lisää

Kalustonhallinnan kustannukset voidaan laskea laskurin avulla. Sillä lasketaan kalustonhallintaan liittyvät karkeat luvut sekä mitä tehostamisella voidaan saavuttaa. Euromääräisten lukujen avulla voidaan arvioida kalustokustannukset ja kalustonhallinnan kustannussäästömahdollisuudet.

Lue lisää

Kalustonhallinta ja kalustonsuunnittelu. Kaluston käytön suunnittelu ja varauksien hallinta. Yhdessä näkymässä pitää hallita kalustoa, jotta sitä voidaan johtaa. Kalustolaskutus auttaa kustannuksien hallinnassa.

Lue lisää

Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja johtaminen on helppoa. Kiinteistön huoltokirjat voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä huoltokirjoja, kuten Spotilla

Lue lisää

Mitä asioita kunnossapidon osalta olisi syytä mitata? Mitä tarkoittaa tasapainotettu tuloskortti (BSC)? Voidaanko kunnossapidon onnistumista mitata muillakin, kuin taloudellisilla mittareillta? Mitä ovat hyvät kunnossapidon mittarit?

Lue lisää

Minkälainen on hyvä laatujärjestelmä kunnossapitotoimintaan? Laatujärjestelmien yleisesti hyvät ominaisuudet pätevät myös kunnossapitoon, mutta joitakin erityisiä asioita on myös syytä miettiä.

Lue lisää