Spotilla by Seclion Oy
Ë

Omavalvontasuunnitelma tulee laatia toimipaikoittain ja laatimisen vastuu kuuluu terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle. Hänen on huolehdittava ja varmistettava, että terveydenhuollon käytössä olevat laitteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja ne ovat terveydenhuollon laiterekisterissä ja omavalvonta suunnitelmassa.

Lue lisää

Olisiko se mukavampaa, jos terveydenhuollon laiterekisteri ja seurantajärjestelmä vain kulkisi taskussa? Kaikki vikailmoitukset huoltopyynnöt voisi tehdä saman tien suoraan älypuhelimella? Ilman mitään ylimääräistä sähellystä tai tarkistamista?

Lue lisää

Kunnossapidon huoltotehtävien suunnittelu, määrittäminen ja aikataulutus. Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja dokumentointi on helppoa. Kunnossapitojärjestelmät voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä kunnossapitojärjestelmiä, kuten Spotilla

Lue lisää

Onko mahdollista löytää sekä halpa että hyvä laiterekisteri lääkinnällisille laitteille? Me uskomme, että sekin on mahdollista. Mitä asioita tulisi miettiä, kun laiterekisteriä rakennetaan ja sen alustana pyörivää ohjelmistoa vertaillaan?

Lue lisää

Voisiko palvelupyynnöt, verkkolomakkeet ja niihin liittyvä hallinta olla helppoa, tehokasta ja mukavaa? Me uskomme näin. Spotilla tarjoaa nyt asiakkailleen joustavat palvelupyyntö- ja muut verkkolomakkeet, joiden avulla kaikenlainen paperin pyörittäminen voidaan lopettaa.

Lue lisää

Kalustonhallinnan kustannukset voidaan laskea laskurin avulla. Sillä lasketaan kalustonhallintaan liittyvät karkeat luvut sekä mitä tehostamisella voidaan saavuttaa. Euromääräisten lukujen avulla voidaan arvioida kalustokustannukset ja kalustonhallinnan kustannussäästömahdollisuudet.

Lue lisää

Kalustonhallinta ja kalustonsuunnittelu. Kaluston käytön suunnittelu ja varauksien hallinta. Yhdessä näkymässä pitää hallita kalustoa, jotta sitä voidaan johtaa. Kalustolaskutus auttaa kustannuksien hallinnassa.

Lue lisää

Sähköinen talokirja

By Harri • marraskuuta 21, 2018

Minkälainen on hyvä sähköinen talokirja? Mitä sähköisellä talokirjalle tehdään ja kuka sitä käyttäisi? Miten sähköinen talokirja voi helpottaa kaikkien kiinteistön tai taloyhtiön asiakkaiden elämää?

Lue lisää

Kiinteistön huolto- ja ylläpitotehtävien suunnittelu ja määrittäminen. Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja johtaminen on helppoa. Kiinteistön huoltokirjat voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä huoltokirjoja, kuten Spotilla

Lue lisää

Spotilla ohjelmistopalvelun marraskuun päivityksiä - uudet toiminnallisuudet ja päivitykset.

Lue lisää