Miten tehostat toimintaa sähköisten lomakkeiden avulla? Spotillan lomakkeiden avulla voit digitalisoida kaikki paperiset lomakkeesi.

Lue lisää

Minkälaisia rekistereitä kunnossapitotoimintaan liittyy ja miten niitä voidaan helposti hallinnoida verkkosovelluksen avulla,esimerkiksi kemikaalirekisteri

Lue lisää

Teollisuus ja kunnossapito - Spotilla kunnossapitojärjestelmä auttaa teollisuuden kunnossapidon haasteiden ratkaisemissa.

Lue lisää

Miten GDPR tietosuoja-asetus liittyy terveydenhoidon laiterekisteriin, asiakas- ja potilastietoihin ja minkälaista riskienarviointia asiassa on tehtävä?

Lue lisää

Onko terveydenhuollon laiterekisterin ylläpito aina vain hukattua ajankäyttöä?

Lue lisää

Lainsäädäntö määrittelee ne tilanteet joissa toimijan on ylläpidettävä rekisteriä terveydenhuollon laitteista. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset sille, miten rekisteriä ja ylläpidetään ja mitä tietoja siellä on ylläpidettävä. Lähtökohtana kaikelle on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Lue lisää

Kasvumme jatkuu

By Harri • kesäkuuta 6, 2019

Seclion Oy kasvu jatkuu, myynti- ja markkinointijohtajan aloittanut Jouni Partanen. Spotilla SaaS palvelu ja Turvallisuuskonsultointi.

Lue lisää

Omavalvontasuunnitelma tulee laatia toimipaikoittain ja laatimisen vastuu kuuluu terveydenhuollon palveluista vastaavalle johtajalle. Hänen on huolehdittava ja varmistettava, että terveydenhuollon käytössä olevat laitteet täyttävät lainsäädännössä asetetut vaatimukset ja ne ovat terveydenhuollon laiterekisterissä ja omavalvonta suunnitelmassa.

Lue lisää

Olisiko se mukavampaa, jos terveydenhuollon laiterekisteri ja seurantajärjestelmä vain kulkisi taskussa? Kaikki vikailmoitukset huoltopyynnöt voisi tehdä saman tien suoraan älypuhelimella? Ilman mitään ylimääräistä sähellystä tai tarkistamista?

Lue lisää

Kunnossapidon huoltotehtävien suunnittelu, määrittäminen ja aikataulutus. Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja dokumentointi on helppoa. Kunnossapitojärjestelmät voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä kunnossapitojärjestelmiä, kuten Spotilla

Lue lisää